Startmotorkader

  • In het Klimaatakkoord is afgesproken zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de Startmotor, onder andere door huizen aan te sluiten op warmtenetten. Onderhandelingen tussen warmtebedrijven en woningcorporaties zijn vaak complexe trajecten. Om die gesprekken te ondersteunen hebben  warmtebedrijven en corporaties het zogenoemde Startmotorkader ontwikkeld, waarmee beide partijen op projectniveau sneller tot afspraken kunnen komen.

    Het Startmotorkader komt begin april beschikbaar via Aedes.nl.

Handreiking warmtenetten

  • De Handreiking Warmtenetten maakt woningcorporaties wegwijs in het traject om woningen aan te sluiten op een warmtenet. Deze handreiking is naar aanleiding van wijziging van de warmtewet per 1 juli 2019 herzien.

  • Handreiking Warmtenetten 2020 (achtergrond)