Dorris Derksen

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Dorris Derksen

Als belangenbehartiger houd ik mij bezig met een breed scala aan duurzaamheidsonderwerpen als de wijkgerichte aanpak en warmtenetten. Daarnaast bereid ik de lobby voor de huurtoeslag voor en ondersteun ik het Kennisinstituut Volkshuisvesting (KiV).