Extra geld voor isolatie woningen in aardbevingsgebied

Nieuws Nieuws · 7 maart 2024
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Een flinke extra bijdrage van de overheid moet woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe helpen bij de isolatie van hun huis. Ook woningcorporaties kunnen hiervan gebruikmaken. 

Bewoners in Groningen en Noord-Drenthe hebben door de aardbevingen veel ellende meegemaakt. De overheidsbijdrage is bedoeld om het leed bij deze mensen enigszins te verzachten. Met het geld kunnen zij hun huizen verduurzamen en zo hun energieverbruik omlaag brengen. In totaal is er 1,65 miljard euro beschikbaar. Minister De Jonge en staatssecretaris Vijlbrief presenteerden woensdag 6 maart hun plannen.

200 miljoen voor woningcorporaties

Voor woningcorporaties is 200 miljoen euro gereserveerd om huurwoningen in het aardbevingsgebied te isoleren. Zoals afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken moeten corporaties uiterlijk in 2028 alle woningen met EFG-labels hebben verbeterd. Het isoleren van sociale huurwoningen mag niet leiden tot hogere huren, zodat huurders hier zelf voordeel aan hebben vanwege lagere energiekosten.

Huiseigenaren, en dus ook corporaties, kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2025 deze subsidie aanvragen voor investeringen in isolatiemaatregelen die zij al hebben gedaan of gaan doen. De maatregelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023.

Met deze subsidie streeft de overheid ernaar de verschillen in schadeafhandeling en woningversterking in dezelfde straat of wijk zo klein mogelijk te maken. Huishoudens met lage inkomens en ernstig getroffenen door aardbevingen hebben prioriteit.