Dossier

Energie en duurzaamheid

Nieuws

09-06-2021 Aedes steunt Eerlijke Klimaatagenda

Aedes staat achter het initiatief voor een Eerlijke Klimaatagenda, die gesteund wordt door een brede en diverse coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers- en natuurorganisaties. De Eerlijke Klimaatagenda is een aanvulling op het Klimaatakkoord en andere plannen die wij al op tafel hebben gelegd om de energietransitie de komende jaren de benodigde versnelling te geven.

07-06-2021 Herziening energieprestatierichtlijn gebouwen

De richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is herzien. Dit heeft ook gevolgen voor woningcorporaties. De richtlijn bevat eisen voor technische bouwsystemen, keuringen van verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Om inzicht te geven in de wijzigingen ontwikkelde RVO vier infographics.

01-06-2021 Standaard en streefwaarden en het energielabel

Naar verwachting worden in de eerste helft van het derde kwartaal de Standaard en streefwaarden toegevoegd op het energielabel voor woningen. U kunt dan ook de labels, die eerder zijn opgesteld met de NTA8800-methode, met terugwerkende kracht laten voorzien van de Standaard en streefwaarden.
 

20-04-2021 Aedes: oplossing nodig voor onrendabele investeringen bij verduurzaming

Komende donderdag 22 april vindt het Commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving plaats. Op de agenda staat onder andere Standaard en Streefwaarden. Aedes heeft met de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken hierover een brief en een position paper gestuurd.

Projecten en voorbeelden

Hoe kunnen corporaties tuinen inzetten bij klimaatadaptatie?

Woningcorporaties zetten steeds vaker groen in om de leefomgeving klimaatbestendig en gezonder te maken. Tuinen helpen bij de opvang van extreme regenbuien, zorgen voor minder droogte en minder hittestress. De aanpak van (gezamenlijke) tuinen draagt daarnaast bij aan onderlinge samenwerking tussen de bewoners en meer biodiversiteit.
 

Wonen Limburg: ‘Over vijftig jaar is dit hout weer herbruikbaar’

Hout is meer dan een volwaardig bouwmateriaal voor sociale huurwoningen. De duurzaamheidsvoordelen zijn legio, vindt Wonen Limburg. Goed toegepast hout levert een grote CO2-winst op en is recyclebaar. Een houten woning is bovendien niet alleen energiezuinig, maar ook comfortabel. In Weert heeft Wonen Limburg 16 houten sociale huurwoningen opgeleverd.

Nijmegen wil hittestress voorkomen

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hittegolven. Zeker in dichtbebouwde steden hebben mensen daar last van. De gemeente Nijmegen werkt samen met onder andere woningcorporaties om de gevolgen van hittestress voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken.

Wonen Limburg helpt hittestress te verminderen

Klimaatverandering zorgt voor uitersten. Hetere, droge zomers en periodes met extreme regenval veroorzaken in wijken hittestress en wateroverlast. Met klimaatadaptieve maatregelen kunnen woningcorporaties bijdragen aan vermindering van die gevolgen. Wonen Limburg doet dat via vier sporen: communicatie met bewoners; ontwerp van de woning en woonomgeving; waterbeheer en vergroening.

Heeft u goede voorbeelden en vragen?

Deel ze in onze community Verduurzamen.