Dossier

Energie en duurzaamheid

Nieuws

16-07-2020 Grenswaarde risico op oververhitting (TOjuli) definitief

In goed geïsoleerde woningen kan het in de zomer te warm worden. Daarom is voor nieuwbouw een grenswaarde vastgesteld voor het risico op oververhitting: de TOjuli (Temperatuuroverschrijding in juli). Met een wijziging van de regeling Bouwbesluit is de TOjuli definitief vastgesteld.

16-07-2020 Gespikkeld bezit verduurzamen – hoe betalen we dat?

Woningcorporaties die binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) woningen bezitten ervaren vaak problemen bij de financiering van verduurzaming. Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) biedt financiering aan voor de verduurzaming van VvE-complexen. Tot voor kort kwamen VvE’s hiervoor alleen in aanmerking als de woningcorporatie niet meer dan 50 procent van de woningen in bezit had. Nu heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een extra subsidie aan het NEF verstrekt, waardoor alle VvE’s in aanmerking komen voor financiering.

Projecten en voorbeelden

Koken zonder aardgas is stap naar CO2-neutraal

Koken zonder aardgas is duurzamer, gezonder en veiliger dan koken op gas, en is een stap richting wonen zonder CO-uitstoot. Woningcorporaties maken steeds vaker prestatieafspraken over koken zonder aardgas. De Brabantse corporaties WonenBreburg en Alwel hebben inmiddels ervaring opgedaan met gasloos koken.

Circulair bouwen begint met databank materialen

De gemeente Den Bosch, de woningcorporaties BrabantWonen, Zayaz, Mooiland en JOOST en het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch (SHP) willen dat de woonwijken in Den Bosch in 2050 volledig duurzaam zijn. Dat wil zeggen: CO2- en energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. De corporaties zetten nu een eerste stap met een databank van bouwmaterialen.

Huurdersorganisaties van Alwel zetten in op energiebesparing

Een totaalbedrag van twaalf miljoen euro, naar eigen inzicht in te zetten voor huurders. Dat kregen de drie huurdersorganisaties die zijn verbonden aan de Brabantse woningcorporatie Alwel. Alwel ontstond in 2018 uit een fusie. Het geld dat daarmee werd bespaard, is verdeeld over de drie huurdersorganisaties. Die kozen ervoor dit bedrag te investeren in energiebesparende maatregelen, zodat huurders structureel lagere woonlasten hebben.

Groningen gaat voor aardgasvrij

Een aardgasvrij Groningen: die afspraak hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Groningen vastgelegd in de Prestaties 2020-2024. Als eerste gemeente in Nederland stelde de gemeenteraad in september 2019 de Transitievisie Warmte vast. Hierin staat welke wijk volledig elektrisch wordt, waar een warmtenet komt en waar hybride oplossingen komen.

Heeft u goede voorbeelden en vragen?

Deel ze in onze community Verduurzamen.