Dossier

Energie en duurzaamheid

Nieuws

20-04-2021 Aedes: oplossing nodig voor onrendabele investeringen bij verduurzaming

Komende donderdag 22 april vindt het Commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving plaats. Op de agenda staat onder andere Standaard en Streefwaarden. Aedes heeft met de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken hierover een brief en een position paper gestuurd.

19-04-2021 Slimme meter met display bespaart 5 procent energie

Een slimme meter in combinatie met een eenvoudige energiedisplay helpt het meest bij energiebesparing. Met een display wordt gemiddeld jaarlijks 5 procent bespaard op energie, dat is zo’n 100 euro per jaar voor de huurder, zo blijkt uit onderzoek van het PBL en Universiteit Tilburg. Op zo’n display is gedetailleerde, real time informatie zichtbaar en daardoor ziet de huurder direct wat voor effect gedrag heeft op de energierekening.

26-03-2021 Handboek Circulair renoveren voor woningcorporaties overhandigd

In opdracht van Provincie Noord-Holland en het ministerie van BZK is een nieuw handboek ontwikkeld voor corporaties die circulair willen renoveren. Het handboek Circulair renoveren voor woningcorporaties geeft de opgedane kennis over circulair renoveren weer en geeft handvatten om verbouwingen en renovaties op een circulaire manier uit te voeren.

18-03-2021 Nieuwe Standaard voor maximale warmtevraag bekend

Het niveau van de nieuwe zogeheten Standaard (de maximale netto warmtevraag van een woning) is bepaald door het ministerie van BZK. Dit heeft minister Ollongren bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De Standaard heeft consequenties voor het isolatieniveau van een woning en kan de corporatiesector potentieel veel geld gaan kosten. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat deze nieuwe norm in 2050 verplicht wordt voor verhuurders. De minister schuift de beslissing hierover nu door naar een volgend kabinet.  

Projecten en voorbeelden

Hoe kunnen corporaties tuinen inzetten bij klimaatadaptatie?

Woningcorporaties zetten steeds vaker groen in om de leefomgeving klimaatbestendig en gezonder te maken. Tuinen helpen bij de opvang van extreme regenbuien, zorgen voor minder droogte en minder hittestress. De aanpak van (gezamenlijke) tuinen draagt daarnaast bij aan onderlinge samenwerking tussen de bewoners en meer biodiversiteit.
 

Wonen Limburg: ‘Over vijftig jaar is dit hout weer herbruikbaar’

Hout is meer dan een volwaardig bouwmateriaal voor sociale huurwoningen. De duurzaamheidsvoordelen zijn legio, vindt Wonen Limburg. Goed toegepast hout levert een grote CO2-winst op en is recyclebaar. Een houten woning is bovendien niet alleen energiezuinig, maar ook comfortabel. In Weert heeft Wonen Limburg 16 houten sociale huurwoningen opgeleverd.

Nijmegen wil hittestress voorkomen

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hittegolven. Zeker in dichtbebouwde steden hebben mensen daar last van. De gemeente Nijmegen werkt samen met onder andere woningcorporaties om de gevolgen van hittestress voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken.

Wonen Limburg helpt hittestress te verminderen

Klimaatverandering zorgt voor uitersten. Hetere, droge zomers en periodes met extreme regenval veroorzaken in wijken hittestress en wateroverlast. Met klimaatadaptieve maatregelen kunnen woningcorporaties bijdragen aan vermindering van die gevolgen. Wonen Limburg doet dat via vier sporen: communicatie met bewoners; ontwerp van de woning en woonomgeving; waterbeheer en vergroening.

Heeft u goede voorbeelden en vragen?

Deel ze in onze community Verduurzamen.