Dossier

Energie en duurzaamheid

In dit dossier vindt u nieuws, achtergrondinformatie, projecten en voorbeelden die relevant zijn voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van het verduurzamen van corporatiewoningen in Nederland.

Onder aan de pagina vindt u een overzicht van de verschillende onderwerpen.

Nieuws

23-03-2020 Subsidieregeling voor aardgasvrije huurwoningen opent 1 mei

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat woningen van het aardgas af moeten. Woningcorporaties kunnen op korte termijn al stappen zetten door woningen te laten aansluiten op een warmtenet. Om dit te stimuleren stelt het Rijk subsidie beschikbaar: de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze gaat in op 1 mei 2020.

12-03-2020 Renovatieversneller-bijeenkomsten uitgesteld

Vanwege de ontwikkelingen van het COVID-19 virus hebben we besloten de regionale informatiebijeenkomsten van 18 maart, 25 maart en 1 april tot nader order uit te stellen. 

Projecten en voorbeelden

Woningcorporaties pakken verduurzaming gezamenlijk op

Laat je als woningcorporatie zonnepanelen leggen? Kijk eens naar corporaties in de regio en haak aan waar mogelijk. Zo simpel kun je verduurzaming maken, vertelt Harry Platte, directeur-bestuurder bij de Noord Hollandse corporatie Parteon.

Hoe? Corporaties Drechtsteden werken samen met warmtebedrijf

Hoe maken we de energietransitie uitvoerbaar én betaalbaar? Met die vraag gingen gemeenten, woningcorporaties, het warmtebedrijf en verschillende marktpartijen in de regio Drechtsteden aan tafel. Eerste conclusie: er moeten warmtenetten komen.

Hoe? Europese prijs voor Moerwijkzicht

Een soepel communicatie- en participatieproces. Dat had de hoogste prioriteit voor corporatie Alwel bij de renovatie van Moerwijkzicht. Met 241 galerijwoningen is dit één van de grootste appartementencomplexen in Breda. Om draagvlak te creëren werkte Alwel intensief samen met de bewoners.

Hoe? De Utrechtse Isolatie Uitdaging

Met de Isolatie Uitdaging daagden de drie Utrechtse woningcorporaties de markt in 2019 uit om te komen met betere oplossingen voor gevelisolatie. Ook andere corporaties zijn als sympathisant bij deze innovatiewedstrijd betrokken. De winnende oplossingen kunnen daardoor in veel woningen worden getest en vervolgens toegepast. Door deze opschaling kunnen corporaties straks samen tienduizenden sociale huurwoningen hoogwaardig isoleren.

Heeft u goede voorbeelden en vragen?

Deel ze in onze community Verduurzamen.