Dossier

Energie en duurzaamheid

In dit dossier vindt u nieuws, achtergrondinformatie, projecten en voorbeelden die relevant zijn voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van het verduurzamen van corporatiewoningen in Nederland.

Onder aan de pagina vindt u een overzicht van de verschillende onderwerpen.

Nieuws

13-02-2020 Kom naar de Renovatieversneller-bijeenkomsten

Het Klimaatakkoord bevat ambities en afspraken over de verduurzaming van Nederland. Onderdeel van dat akkoord is de Renovatieversneller, een zesjarig programma (2019-2025), gericht op opschaling en kostenreductie van de verduurzaming van bestaande huurwoningen. Met de Renovatieversneller kunnen woningcorporaties steeds meer bewoners voorzien van een kwalitatief hoogwaardig verduurzaamde woning. 
 

10-01-2020 Invoering BENG-eisen en nieuw energielabel uitgesteld

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan in op 1 januari 2021. Dat geldt ook voor de invoering van de nieuwe energielabels. Minister Knops (BZK) heeft dit besloten nadat Aedes en andere partijen hadden gevraagd om uitstel van de nieuwbouweisen.

Projecten en voorbeelden

Hoe? Corporaties Drechtsteden werken samen met warmtebedrijf

Hoe maken we de energietransitie uitvoerbaar én betaalbaar? Met die vraag gingen gemeenten, woningcorporaties, het warmtebedrijf en verschillende marktpartijen in de regio Drechtsteden aan tafel. Eerste conclusie: er moeten warmtenetten komen.

Hoe? Europese prijs voor Moerwijkzicht

Een soepel communicatie- en participatieproces. Dat had de hoogste prioriteit voor corporatie Alwel bij de renovatie van Moerwijkzicht. Met 241 galerijwoningen is dit één van de grootste appartementencomplexen in Breda. Om draagvlak te creëren werkte Alwel intensief samen met de bewoners.

Hoe? De Utrechtse Isolatie Uitdaging

Met de Isolatie Uitdaging daagden de drie Utrechtse woningcorporaties de markt in 2019 uit om te komen met betere oplossingen voor gevelisolatie. Ook andere corporaties zijn als sympathisant bij deze innovatiewedstrijd betrokken. De winnende oplossingen kunnen daardoor in veel woningen worden getest en vervolgens toegepast. Door deze opschaling kunnen corporaties straks samen tienduizenden sociale huurwoningen hoogwaardig isoleren.

Hoe? Eerste huurwoningen verwarmd met waterstof

Corporaties zijn druk bezig om het gebruik van aardgas af te bouwen. Is waterstof een duurzaam alternatief om (huur)woningen te verwarmen? Netbeheerders in Nederland zien het als waardevolle brandstof, naast groen gas, elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet. Sinds kort worden in Rozenburg de eerste huurwoningen verwarmd met hr-ketels op waterstof.

Heeft u goede voorbeelden en vragen?

Deel ze in onze community Verduurzamen.