Dossier

Energie en duurzaamheid

In dit dossier vindt u nieuws, achtergrondinformatie, projecten en voorbeelden die relevant zijn voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van het verduurzamen van corporatiewoningen in Nederland.

Onder aan de pagina vindt u een overzicht van de verschillende onderwerpen.

Nieuws

29-04-2020 Subsidieregeling duurzame renovatieprojecten voor verhuurders

Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Daarom biedt het ministerie van BZK de subsidieregeling De Renovatieversneller. Met deze regeling kunnen corporaties of andere woningeigenaren samen met een aanbieder op grote schaal voor langere tijd renovaties uitvoeren. De subsidie is onderdeel van het programma De Renovatieversneller. De regeling opent op 29 juni 2020. In totaal is 100 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar.

28-04-2020 Meer ruimte voor realisatie SDE+-projecten

Heeft u als woningcorporatie subsidie aangevraagd voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor grootschalige duurzame energieproductie? Dan krijgt u mogelijk extra tijd om het project uit te voeren. Het kabinet verlengt de realisatietermijn van SDE+-projecten in 2020 vanwege de coronacrisis. 

Projecten en voorbeelden

SVH sluit woningen aan op warmtenet

Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), een samenwerkingsverband van vijftien woningcorporaties, maakt sinds 2015 regionale prestatieafspraken, ook voor duurzaamheid. SVH zet nu in op aansluiting van huurwoningen op een warmtenet. Woningcorporatie Woonbron heeft al concrete afspraken gemaakt.  

Woningcorporatie OFW maakt bewoners bewust van energieverbruik

Bewustwording van bewoners is een belangrijke stap op weg naar duurzamer wonen. Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW), HuurdersBelangenVereniging (HBV) en gemeente Dronten maakten hierover doeltreffende prestatieafspraken.

Gezamenlijk woningen verduurzamen gaat sneller

De Brabantse woningcorporaties Tiwos en Thuisvester hebben met vijf bouwbedrijven een raamovereenkomst getekend om in vier jaar tijd ruim 4.500 sociale huurwoningen in West-Brabant te verduurzamen. Nog in 2020 wordt een start gemaakt met 378 woningen.

Woningcorporaties pakken verduurzaming gezamenlijk op

Laat je als woningcorporatie zonnepanelen leggen? Kijk eens naar corporaties in de regio en haak aan waar mogelijk. Zo simpel kun je verduurzaming maken, vertelt Harry Platte, directeur-bestuurder bij de Noord Hollandse corporatie Parteon.

Heeft u goede voorbeelden en vragen?

Deel ze in onze community Verduurzamen.