Wet- en regelgeving

Aedes wijst Kamer op grote knelpunten wijziging Warmtewet

Het is de bedoeling dat woningcorporaties op basis van een wijziging van de Warmtewet de kosten voor warmtelevering gaan doorberekenen in de servicekosten. Maar binnen het huidige huurrecht kan dat niet. In een brief aan de Tweede Kamer wijst Aedes er nogmaals op dat de hierdoor ontstane impasse negatieve gevolgen heeft voor de verduurzaming van corporatiewoningen.

De ministeries van EZK en BZK hebben toegezegd aanpassing van het huurrecht te onderzoeken, maar hebben daar nog geen concreet voorstel voor gedaan. Verder biedt de wetswijziging geen oplossing voor de al met huurders gesloten leveringsovereenkomsten op basis van de Warmtewet.

Knelpunten wetswijziging
Aedes heeft al meerdere malen aan de Kamer laten weten hoe zij tegen de wetswijziging aankijkt. De notitie Herziening Warmtewet geeft een goed beeld van de knelpunten. In de brief vraagt Aedes de Kamer een oplossing te bepleiten bij de minister om de eerder gedane toezeggingen voor aanpassing van het huurrecht na te komen en om duidelijkheid te vragen over de leveringsovereenkomsten.

Negatieve gevolgen verduurzaming
Corporaties willen investeren in het verduurzamen van hun woningvoorraad. Zonder oplossing voor deze knelpunten, worden corporaties echter eerder gedwongen tot de aanschaf van nieuwe gasketels in plaats van over te schakelen op het leveren van warmte.

Volgens de planning bespreekt de Tweede Kamer in de week van 13 - 15 februari 2018 de wijziging van de Warmtewet.