Verdieping

Expertmeeting over transitie naar gasloos wonen

Hoe zijn warmtenetten betaalbaar te maken? En wat is daarbij het perspectief van de warmteleverancier, de gemeente, de corporatie en de huurders? Die vraag stond centraal in de expertmeeting De warmteversnelling die de Groene Huisvesters op 9 mei 2016 bij Aedes organiseerden.

Tjalling de Vries, van het Programma Warmte van het ministerie Economische Zaken zette op de bijeenkomst het kabinetsbeleid uiteen. De inzet is CO2-reductie en een veilige en zekere energievoorziening. De transitie van gas naar all electric – woningen zonder gasaansluiting – en het benutten van warmte via warmtenetten is onderdeel van het beleid. In de Warmtevisie staat hoe de overheid de overstap van gas naar duurzame warmte wil stimuleren. Dit jaar komt minister Kamp met een nieuwe regeling voor warmtelevering.

De overgang naar gasloos wonen vormt voor corporaties en gemeenten een enorme uitdaging, bleek tijdens de bijeenkomst. Gespreksleider Karin Schrederhoff, directeur van Woonbron, riep corporaties op om de transitie te agenderen en aan te geven waar zij kansen zien. Corporaties die hierover willen meedenken, kunnen zich aanmelden bij energieambassadeur Marlou Boerbooms, via mboerbooms@zeelandnet.nl.

Verslag
Op de site van de Groene Huisvesters is een uitgebreid verslag van de bijeenkomst te vinden. Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en Aedes om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen.