Lobby

Aedes: Corporaties moeten kosten warmte kunnen verwerken in servicekosten

Het is de bedoeling dat woningcorporaties op basis van een wijziging van de Warmtewet de kosten voor warmtelevering gaan doorberekenen in de servicekosten. Maar binnen het huidige huurrecht kan dat niet. Dat vertelde Karin Schrederhof, directeur Woonbron, namens Aedes op 7 december aan de Tweede Kamer tijdens het rondetafelgesprek over herziening van de Warmtewet.

De ministeries van EZK en BZK hebben toegezegd aanpassing van het huurrecht te onderzoeken, maar hebben daar nog geen concreet voorstel voor gedaan. Zonder een aanvullende regeling komen de (onrendabele) investeringen voor duurzame collectieve warmte-installaties volledig ten laste van de woningcorporaties. Corporaties hebben behoefte aan duidelijkheid, zodat investeringen in verduurzaming niet belemmerd worden.

Aedes is wel tevreden met voorstellen om corporaties onnodige administratieve handelingen en kosten die de Warmtewet met zich meebracht te besparen. De bijdrage van Aedes in het rondetafelgesprek is vastgelegd in de notitie Herziening Warmtewet.

Andere partijen vroegen aandacht om ruimte in de regelgeving te houden voor experimenten en maatwerk bij het ontwikkelen van duurzame warmtenetten. Daarnaast werd gepleit om de tariefstructuur los te koppelen van de gastarieven en nieuwe parameters voor de kosten van warmtelevering vast te stellen.