Publicatie

Met Prestatiegarantiecontract sneller energiezuinig renoveren

Het Prestatiegarantiecontract is een hulpmiddel voor corporaties om met bouwer en huurders afspraken te maken bij een renovatie tot energiezuinige nul-op-de-meter-woningen. Op verzoek van Aedes beoordeelden diverse deskundigen van vijf woningcorporaties de contracten op inhoud en praktische bruikbaarheid. Susan van Hooft, lid van de werkgroep en bedrijfsjurist van Portaal : ‘Dit is een goede basis voor een corporatie om mee aan de slag te gaan.’

Leg even uit wat het Prestatiegarantiecontract is.
‘Het contract is ontwikkeld door de Stroomversnelling, een samenwerkingsverband van corporaties en bouwbedrijven voor het duurzaam renoveren van woningen. Het Prestatiegarantiecontract bestaat uit in elk geval twee onderdelen. Ten eerste de afnameovereenkomst tussen bouwer en corporatie. Daarin staan de prestaties, garanties en kwaliteit die de bouwer levert zowel bij de renovatie als het beheer en onderhoud daarna. Ook bevat het afspraken over de monitoring. Ten tweede bevat het Prestatiegarantiecontract een aanvulling op de huurovereenkomst waarin staat wat de huurder mag verwachten en wat er van hem verwacht wordt. In ruil voor een goed geïsoleerde, comfortabele woning die veel minder energie verbruikt of zelfs energie oplevert, moet de huurder bijvoorbeeld instemmen met het meten van zijn energieverbruik. Bouwer en corporatie leggen in het contract vast dat zij altijd zullen waarmaken wat aan huurders is toegezegd.’

Wat levert het gebruik van het Prestatiegarantiecontract een corporatie op?
‘Corporaties kunnen hiermee relatief snel energiezuinige woningen realiseren. Het contract gaat uit van regisserend opdrachtgeverschap. Daarbij houden corporaties zich vooral met de energieprestatie en het eindresultaat van de renovatie en het onderhoud bezig. Omdat de corporatie kiest voor een door de bouwer ontwikkeld en voorgefabriceerd product is de renovatietijd korter. Dat is natuurlijk ook prettig voor de bewoners. Een prestatie die de bouwer bijvoorbeeld garandeert, is een kamertemperatuur van minimaal 20 graden. Zo zijn er ook normen voor goede ventilatie van de woning en het geluidsniveau. Die prestaties worden met bouwers geëvalueerd. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de energieprestatie, de kwaliteit van de woning en voor het onderhoud van de woning ligt bij de bouwer. De corporatie heeft de regie en stuurt zo nodig bij. Samen met de bouwer zorgt de corporatie voor draagvlak bij de huurders.’

Wat regelen de contracten wel en wat niet? Welke individuele keuzes moet een corporatie nog maken?
‘De contracten leggen vast dat de bouwer een duurzame woning en energie- en onderhoudsprestaties levert voor de corporatie en de huurders. Maar ze regelen niet hoe dat precies moet gebeuren: die (detail)keuze en verantwoordelijkheid ligt bij de bouwer. De corporatie moet dus vooral keuzes maken bij het begin van een renovatieproject. Welk complex komt voor dit type renovatie in aanmerking? Welk comfort en welke kwaliteit wil de corporatie de huurders bieden? Welk renovatieconcept en welke bouwer past daar het beste bij? Heeft de huurder behalve een energiezuinige woning ook nog een gerenoveerde keuken, douche en toilet nodig? Welk type onderhoud wil de corporatie voor welke termijn aan de bouwer opdragen?’

Zijn er valkuilen bij het gebruik van het Prestatiegarantiecontract?
‘Het is belangrijk dat de bouwer en de corporatie de beloftes aan de huurder altijd waarmaken. Daarom moeten zij vooraf goed aan huurders uitleggen welke energieprestaties de woning na de renovatie levert en wat dat betekent voor het gebruik van hun woning. Bijvoorbeeld door de installatiehandleiding goed onder de aandacht te brengen. De corporatie moet open staan voor overleg met de bouwer over zijn renovatieproduct, maar hem tegelijkertijd wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid. Werken met dit Prestatiegarantiecontract vraagt om goed teamwork.'

Contract aanvragen
Corporaties die gebruik willen maken van het Prestatiegarantiecontract kunnen dit aanvragen bij het secretariaat van de Stroomversnelling (met vermelding van naam, corporatie en telefoonnummer).