Meer werknemers bij corporaties met oog op ambities van de sector

Infographic Infographic · 7 mei 2024
Expert
Silvia Boldeanu
Adviseur Data en Benchmark

Het aantal mensen dat in de volkshuisvesting werkt groeit. Uit een recente meting onder woningcorporaties blijkt dat op dit moment dat zo’n 28.490 bij corporaties werkzaam zijn. In 2020 ging het om zo’n 26.000 mensen. De toename is nodig om alle ambities op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming, onderhoud en leefbaarheid van wijken te realiseren. 64% van de Nederlandse corporaties nam deel aan de uitvraag voor deze eerste Aedes P&O-monitor.

Belangrijkste resultaten P&O-monitor

  • De cijfers tonen een structurele groei van de sector. Er stromen meer mensen de sector in dan eruit gaan.
  • 1 op de 15 medewerkers stroomde in 2023 door. Werkgevers waarderen de ervaren corporatieprofessionals en werven tegelijkertijd veel jong nieuw talent. Dat corporaties werken aan verjonging is nodig om de naderende vergrijzing het hoofd te bieden. 1 op de 3 medewerkers is 55 jaar of ouder. Aedes ondersteunt de werving van jong talent met onder andere de arbeidsmarktcampagne, Netwerk Jong-Aedes en deelname aan het traineeprogramma Talent in Huis. 
  • In 2023 is 43,8% van de mensen in leidinggevende functies een vrouw. 
  • Corporaties hebben aandacht en budget voor ontwikkeling van medewerkers. Het is een lerende sector met veel mogelijkheden.

Volgend jaar weer een meting

Het is de eerste keer dat de kengetallen voor personeel en organisatie in de corporatiesector op deze manier zijn uitgevraagd. Volgend jaar vindt een nieuwe meting plaats.

Corporaties kunnen als zij ingelogd zijn via onderstaande link de P&O-kengetallen raadplegen in het Aedes-datacentrum.