Aedes-agenda

De Aedes-agenda : Wonen in Nederland, dat doen we samen bevat de doelen en plannen van de corporatiesector. Het is een gezamenlijke ambitie van individuele corporaties, van branchevereniging Aedes en van allerlei samenwerkingsverbanden van corporaties. We werken er iedere dag aan dat iedereen in Nederland goed woont. Om dat te bereiken werken we samen met allerlei maatschappelijke partners. De ambities zijn in de agenda onderverdeeld naar 5 prioriteiten.