Praktijk

Portaal gebruikt big data om betaalbaarheid te meten

Hoe is het gesteld met de betaalbaarheid van huren voor verschillende groepen huurders? Portaal meet dat al sinds een aantal jaar met haar doelgroepmonitor. Sinds vorig jaar gebruikt ze ook big data en Business Intelligence-tools om een nog beter beeld te krijgen van de betaalbaarheid van haar woningen voor uiteenlopende doelgroepen.

‘Veel corporaties gaan uit van het aanbod’, zegt Marcel Petersen, klant- en marktonderzoeker van Portaal. ‘Wij beginnen bij de huurder, onder het motto Van klant naar pand.’ Het combineren van data levert Portaal veel nieuwe inzichten op. Daarmee kan de corporatie meer maatwerk leveren en betalingsproblemen vóór zijn. Deze aanpak hanteert ze bijvoorbeeld bij de samenstelling van haar vastgoedportefeuille, de woningtoewijzing en het incassobeleid. 

Meer inzicht in betaalbaarheid
Door gebrek aan exacte informatie was betaalbaarheid tot nu toe een abstract probleem, waar medewerkers onvoldoende vat op kregen. ‘Nu de corporatie over meer data beschikt en deze deelt met de hele organisatie, weten we veel beter waar zich problemen voordoen of dreigen voor te doen. ’

Petersen verwacht dat de nieuwe aanpak leidt tot minder incassoprocedures, hoewel het nog te vroeg is om dat effect te meten. ‘Met de inzet op preventie voorkomen we schulden’, stelt hij. ‘Ook zijn we zuinig op onze goedkope woningen, zoeken we naar meer maatwerk in ons huurbeleid en in de woningtoewijzing. Het is mooi om te zien dat we met data en Business Intelligence-tools steeds meer inzicht krijgen en kunnen werken aan betaalbaar wonen voor iedere huurder.’

Tips

  • Redeneer vanuit de huurder, zegt Petersen. Gebruik data om je te verdiepen in zijn of haar situatie. Stem daar je beleid en aanpak op af.
  • Deel de inzichten uit de data met de hele organisatie. En vergeet het privacy-aspect niet.
  • Gebruik voor je onderzoek naar betaalbaarheid uitsluitend statistische gegevens. Stel die alleen beschikbaar voor bevoegden.