Verdieping

Toekomstperspectief Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark bestaat de komende jaren uit de huidige vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid en Duurzaamheid. 

De vijf prestatievelden geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van corporaties en de gehele sector. Ze weerspiegelen hiermee het gemiddelde beleidsplan van de gemiddelde corporatie. De prestatievelden zijn op dit moment nog niet allemaal even ver ontwikkeld. Aedes richt zich daarom voorlopig op de ontwikkeling van de huidige prestatievelden en voegt geen nieuwe prestatievelden toe. 

Gebruik door corporaties
Het vergroten van de gebruikerswaarde voor corporaties heeft komende jaren de volle aandacht. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de administratieve lasten voor corporaties zo laag mogelijk moeten zijn. De benchmarkresultaten worden toegankelijker voor corporaties door het toevoegen van een dashboard op het Aedes-benchmarkcentrum. Daarnaast faciliteert Aedes het leren van andere corporaties door middel van een benchlearningprogramma.

Voortzetten huidige methodiek
De Aedes-benchmark heeft een belangrijke rol in het transparanter maken van de prestaties van de sector en van individuele corporaties. De benchmarkresultaten worden in de basis – na goedkeuring van het Aedes-bestuur – openbaar gepubliceerd. ABC’s duiden de resultaten. Resultaten worden alleen van een A, B of C voorzien als de data technisch-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn en de uitkomsten wat zeggen.

Vrijwillige deelname
De deelname aan de benchmark blijft vrijwillig voor corporaties. Hiermee heeft Aedes een goede graadmeter of de benchmark in een behoefte voorziet. Op dit moment is dit het geval, aangezien ongeveer 90 procent van de corporaties meedoet aan de benchmark.