Lobby

Overzicht kandidaat-Kamerleden per regio

Aedes maakte een overzicht van de kandidaat-Tweede Kamerleden, waarin te zien is wie uit welke regio komt. Woningcorporaties kunnen hun eigen regio selecteren en zo zien welke lokale politici mogelijk in de Tweede Kamer komen.

Corporaties kunnen het overzicht ook gebruiken om de uit hun gemeente of provincie afkomstige kandidaat-Kamerleden te benaderen voor bijvoorbeeld een werkbezoek. Zo kunnen zij alvast kennismaken en kan de corporatie wat laten zien van het werkveld. 

Peilingen
In het overzicht staan alle partijen die nu één of meer zetels hebben in de Peilingwijzer. Daarvan staan alleen de kandidaten die volgens de peilingen op verkiesbare plaatsen staan in het overzicht. Daarbij is een ruime marge genomen; er staan dus in sommige gevallen iets meer kandidaten op dan uiteindelijk in de Kamer terecht zullen komen.

Verkiezingen
Aedes informeert haar leden in aanloop naar de verkiezingen over hoe politici denken over het wonen en de volkshuisvesting. In het dossier Tweede Kamerverkiezingen onder meer een overzicht van de standpunten van de politieke partijen, een analyse van de CBP-doorrekeningen en filmpjes waarin kandidaat-Kamerleden hun standpunten presenteren.