Richard Bos

Senior lobbyist
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Richard Bos

Ervaren lobbyist voor Aedes in Den Haag. Ik ken de Haagse mores en processen en de belangrijkste spelers in de politiek en bij stakeholders. Zet mij samen met onze voorzitter en collega's in om, op alle voor Aedes relevante dossiers en actualiteiten, de belangen voor corporaties en volkshuisvesting zo goed als mogelijk te behartigen naar Eerste en Tweede Kamer en diverse stakeholders daaromheen.

Expertise