Lobby

Gemeenteraadsverkiezingen: brochure over het werk van woningcorporaties

Wat doen woningcorporaties eigenlijk? Aedes heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 de brochure Partners in wonen over woningcorporaties gemaakt. Deze ligt binnenkort bij alle leden en is ook online te raadplegen. 

In de brochure staat wat woningcorporaties doen en hoe sociale huur in elkaar zit. Verder staat erin hoe corporaties samenwerken met gemeenten en huurdersorganisaties en welke opgaven er zijn. De brochure is geschikt voor iedereen die meer wil weten over wat corporaties doen. 

Woningcorporaties kunnen de brochure gebruiken om (aanstaande) gemeenteraadsleden en lokale afdelingen te informeren over wat woningcorporaties voor de gemeente kunnen betekenen en waar de uitdagingen voor de komende jaren liggen. De inhoud is ook interessant voor andere samenwerkingspartners.

Verkiezingen
Aedes maakte eerder al een handreiking in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, onder meer over het beïnvloeden van verkiezingsprogramma’s. Veel lokale partijen zijn nu bezig met het afronden van de programma’s. Dat is voor corporaties een mooie kans om erover in gesprek te gaan als ze dat nog niet hebben gedaan. 

Woningcorporaties krijgen binnenkort vijf papieren exemplaren toegestuurd. Meer exemplaren aanvragen kan via secretariaatcommunicatie@aedes.nl, zolang de voorraad strekt.