Nieuws

Reacties andere partijen op Rijksbegroting

Update

Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2018? Aedes maakte onderstaand overzicht.

50PLUS: ‘Afstand werkenden en niet-werkenden moet kleiner’
50PLUS maakt zich zorgen over een uitspraak van premier Rutte na de Troonrede. De zei namelijk dat de lonen in Nederland nu flink omhoog moeten. ‘Over mensen met een AOW/pensioenuitkering repte Rutte niet. Dat houdt het risico in dat de afstand tussen werkenden en niet-werkenden nog groter wordt dan die al is’, aldus 50PLUS. De partij belooft dat haar politici alles zullen doen om dat te voorkomen.
>> Lees het hele persbericht

VNG: ‘Kleine stapjes in de goede richting’
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet in de Rijksbegroting ‘kleine stapjes in de goede richting’ op voor gemeenten belangrijke terreinen. Zo stelt de vereniging tevreden vast dat de Rijksoverheid haar steun uitspreekt voor plannen van gemeenten, provincies en waterschappen op het gebied van duurzaamheid. De twee miljard euro extra die de Rijksoverheid wil uitgeven aan verpleeghuizen is ook nodig, aldus de VNG. Maar de gemeenten willen dat de verplaatsing van zorg van verpleeghuis naar ‘de huiskamer’ prioriteit blijft houden.
>> Lees het hele persbericht

ActiZ: ‘Blijvende investering ouderenzorg nodig’
Brancheorganisatie voor zorgondernemers ActiZ is blij met de extra investeringen in ouderenzorg. Jacqueline Joppe, bestuurslid ActiZ: ‘De komende jaren zijn, naast het behoud van medewerkers in de zorg voor ouderen, 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig. Met de extra financiële middelen is er ruimte voor eigentijdse opleidingsroutes op diverse niveaus.’ ActiZ wijst erop dat die extra medewerkers nodig zijn, onder omdat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen.
>> Lees het hele persbericht

ANBO: ‘Nog geen vertrouwen in eerlijke koopkrachtgroei’
Ouderenbond ANBO roept in een reactie de formerende partijen op de kloof tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen en mensen te compenseren die zowel een middeninkomen als een hoge zorgvraag hebben. ANBO-voorzitter Liane den Haan heeft er nu nog geen vertrouwen in dat dit gaat gebeuren.
>> Lees het hele persbericht

Bouwend Nederland: ‘Investeer in verduurzaming en infrastructuur’
Bouwend Nederland roept het kabinet op om snel beslissingen te nemen over investeringen. Investeringen in de infrastructuur zijn volgens de brancheorganisatie ‘pure noodzaak’ en verduurzaming van de gebouwde omgeving verdient prioriteit.
>> Lees het hele persbericht 

Federatie Opvang: ‘10.000 extra woningen nodig voor kwetsbare burgers’
Nu het economisch beter gaat moeten de kwetsbare groepen daarvan de positieve gevolgen ondervinden, vindt Federatie Opvang. Zo moet het kabinet ervoor zorgen dat er 10.000 extra woningen komen voor mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ggz-klinieken. En moeten slachtoffers van huiselijk geweld urgentie krijgen bij de toewijzing van een woning, aldus de Federatie.
>> Lees het hele persbericht

Nibud: ‘Koopkracht blijft nagenoeg gelijk in 2018’
Voor de meeste huishoudens blijft de koopkracht in 2018 nagenoeg gelijk. De meeste koopkrachtverschillen liggen tussen -0,5 procent en +0,5 procent. Dit blijkt uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota. De koopkrachtstijgingen zijn zo klein dat de meeste mensen er nauwelijks iets van merken, stelt het Nibud. Het budgetinstituut waarschuwt dan ook voor een te positieve stemming over de koopkracht.
>> Lees het hele persbericht

VNO-NCW: ‘Beleidsarme maar keurige begroting’
Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat het kabinet een ‘beleidsarme maar keurige begroting’ heeft ingeleverd. ‘De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000.’ Het nieuwe kabinet zou volgens VNO-NCW moeten investeren in de ‘verdienkracht’ van Nederland, vanwege onder meer de energietransitie en de digitalisering van de samenleving.
>> Lees het hele persbericht

CDA: ‘Werkelijke begroting pas na formatie bekend’
Het CDA wijst er in zijn korte reactie op dat de werkelijke begroting voor de komende jaren pas na de formatie bekend zal zijn. Vraagstukken die in die werkelijke begroting aan de orde moeten komen, zijn volgens het CDA de onzekerheid op de arbeidsmarkt, de zorgen rond migratie en integratie en de zorg.
>> Lees het hele persbericht

PvdA: ‘Meer salaris voor leraren’
De PvdA hamert in haar reactie op de verhoging van de lerarensalarissen: docenten krijgen er in 2018 500 tot 800 euro netto per jaar bij. Daarnaast is de partij tevreden met het feit dat de meeste ouderen en mensen met een uitkering er in 2018 op vooruit gaan.
>> Lees het hele persbericht

PVV: ‘Verlaag de huren’
De PVV wil dat het kabinet het overschot ‘teruggeeft aan de burger’ en vindt dat dit met de huidige plannen te weinig gebeurt. ‘Verlaag die huren, schaf dat eigen risico af en geef nog meer geld aan de ouderen dan de kruimel die ze nu krijgen’, zegt PVV-leider Geert Wilders.
>> Lees het hele persbericht
 
SGP: ‘Zet geld opzij voor moeilijke tijden’

‘Een ding staat vast: deze begroting zal niet worden uitgevoerd zoals die is ingediend’, stelt de SGP, doelend op de koers die het toekomstige kabinet nog moet bekendmaken. De partij doet in haar reactie op de Rijksbegroting een aantal oproepen aan het nieuwe kabinet. Het nieuwe kabinet zou geld opzij moeten zetten voor slechte tijden, meer geld moeten reserveren voor Defensie en de kloof tussen één- en tweeverdieners moeten verkleinen. Ook moet het kabinet meer aandacht besteden aan het voorkomen van zelfmoord.
>> Lees het hele persbericht

SP: ‘Ongelijkheid blijft toenemen’
De SP vindt dat de burger met deze begroting te weinig terugziet dat de overheid meer geld te besteden heeft. ‘Jarenlang hoorden we dat er bezuinigd en ingeleverd moest worden: het was crisis’, aldus fractieleider Emile Roemer. ‘Tachtigduizend zorgmedewerkers verloren hun baan, politieposten in de wijk werden gesloten en de huren stegen de afgelopen zes jaar met bijna dertig procent. Nu is de crisis voorbij en laat deze begroting zien dat er weer geld te besteden is, maar veel mensen zien daar niet veel van terug. De ongelijkheid wordt verder vergroot.'
>> Lees het hele persbericht

VVD: ‘Rutte II neemt afscheid met mooie cijfers’
De VVD prijst in haar reactie premier Rutte: ‘Toen Mark Rutte begon als premier, zat Nederland nog midden in een diepe economische crisis. Ruttes missie? Nederland sterker uit de crisis laten komen. Dat is gelukt!’ En de partij kondigt dat ze met een nieuw kabinet extra geld wil steken in veiligheid, ouderenzorg en het basisonderwijs. Ook wil de VVD de koopkracht van mensen verbeteren.
>> Lees het hele persbericht

De reactie van Aedes en de Woonbond op de Rijksbegroting leest u hier