Inkoopvoordeel

Korting voor Aedes-leden op advies en trainingen crisismanagement

Samen inkopen van diensten is voordeliger. Om corporaties te ondersteunen bij het ontwikkelen en in praktijk brengen van crisismanagement, maakte Aedes met drie bureaus prijsafspraken. Het in company-aanbod varieert van advies bij het ontwikkelen van plannen, oefenen, mediatraining tot het leren van incidenten.

De bureaus COT, CrisisProfs en Sabel Nyna bieden Aedes-leden korting op ondersteunende diensten en trainingen crisismanagement. De bureaus zijn bekend met het stappenplan crisismanagement dat Aedes voor haar leden liet ontwikkelen. Het aanbod crisismanagementtraningen is per processtap ook in een schema te bekijken.

COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
Het COT adviseert voor, tijdens en na crisissituaties. Leden van Aedes krijgen 5 procent korting op:

1. Interactieve workshop ‘Ontwerp uw eigen calamiteitenplan’
Aan de hand van miniscenario’s komt u tot een integraal plan met afspraken over onder meer alarmeren en opschalen, bereikbaarheid, calamiteitenteam, communicatie, sleutelbesluiten en maatregelen, afstemming met hulpdiensten. Vervolgens werkt het COT dit met u uit tot een volwaardig calamiteitenplan. 

2. Crisisoefening ‘Van plan naar praktijk’
Tijdens deze crisisoefening doet uw crisisteam ervaring op met de dynamiek van een crisis waarbij de fictieve buitenwereld zoals sociale media, gedupeerde huurders, burgemeester en hulpdiensten wordt nagebootst door de oefenstaf. Een oefening zorgt voor een betere voorbereiding op een echte calamiteit en geeft vertrouwen. Bekijk de instructiefilm over crisissimulatie

3. Leren en evalueren van incidenten
Het COT begeleidt corporaties bij het leren en evalueren van incidenten. Evalueren is een goede manier om interne calamiteitprocedures en werkwijzen aan te scherpen en/of verantwoording af te leggen. Er zijn verschillende manieren om te evalueren, waarvoor het COT u graag adviseert. 

Meer weten? Neem contact op met Laurens van der Varst, senior adviseur bij het COT, (010) 448 8300, l.vandervarst@cot.nl. Of kijk voor meer informatie op de website van het COT.


CrisisProfs
CrisisProfs is een advies- en trainingsorganisatie op het gebied van continuïteit -, veiligheid- en crisismanagement. Leden van Aedes krijgen substantiële korting op: 

1. Workshop crisisbewustzijn bij medewerkers
Deze interactieve workshop biedt medewerkers theoretisch en praktisch inzicht in voorzieningen, inspanningen en acties die nodig zijn om de organisatie voor te bereiden op crises zodat de schade en impact beperkt blijft.     

2. Advies bij ontwikkeling beleidsplan
Ook in tijden van crisis moet de corporatie blijven functioneren. CrisisProfs helpt corporaties bij het opstellen van crisisbeheersingsbeleid waardoor duidelijk wordt wie binnen de corporatie welke rol heeft tijdens een crisis en welke taken en verantwoordelijkheden daar bij horen voor, tijdens en na de crisis. 

3. Simulatietraining crisismanagement en crisiscommunicatie
Door gebruik van scenario’s van recente crises, de inbreng van onze ervaren experts en concrete feedback, belicht deze interactieve en intensieve training op locatie de materie vanuit verschillende invalshoeken voor crisisteam en communicatiefunctionarissen. 

Meer weten? Neem contact op met Kitty Hahn-Legeland (06) 439 328 04 of kijk op de website van CrisisProfs

Sabel Nyna Communicatie
Sabel Nyna Communicatie adviseert corporaties op het gebied van crisismanagement en -communicatie. Leden van Aedes krijgen 10 procent korting op:

1. Mediatraining; woordvoering tijdens een crisis
De mediatraining van Sabel Nyna Communicatie is speciaal gericht op crisiswoordvoering en helpt directeur-bestuurders, MT-leden en communicatieadviseurs om voorbereid te zijn op onverwachte situaties.

2. Simulatietraining; de effectiviteit van crisisplan en -team
In de simulatie voorziet een ‘responsteam’ het crisisteam van informatie. In het responsteam zitten een trainer van Sabel Nyna Communicatie en een aantal medewerkers van de corporatie (bijvoorbeeld vervangers van de MT-leden) die in diverse rollen de buitenwereld en de interne organisatie vertegenwoordigen.

3. Workshop crisiscommunicatie voor opzichters, huismeesters, onderhoudsmedewerkers
Opzichters, huismeesters en onderhoudsmedewerkers zitten vaak dicht op (dreigende) crisissituaties. Zijn zij wel voldoende in staat een crisis te herkennen of met een uitgebroken crisis om te gaan? In deze workshop leren zij een potentiële crisis te herkennen en hoe vervolgens te handelen.

Meer weten? Neem contact op met Koen van Tankeren 06 418 43 939 of kijk op de site www.nyna.nl/crisiscommunicatie