Vernieuwingsagenda

  • Duurzaamheid is één van de zes thema's uit de Vernieuwingsagenda van Aedes. Met deze agenda wil Aedes samen met leden de ontwikkeling en vernieuwing van de corporatiesector versnellen. Het einddoel voor 2050 is duidelijk: alle woningen in Nederland CO2-neutraal. Binnen het thema Verduurzaming ontwikkelen corporaties samen met partners plannen en instrumenten om dit te realiseren.   

  • Opbrengsten Aedes Roadshow: van duurzaamheidsambitie naar aanpak ()