Aedes: ‘CPB laat maatschappelijke taak corporaties zien’

Er is een beperkt verband tussen de kwaliteit en de huurprijs van sociale huurwoningen. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport Het huurbeleid van woningcorporaties. Aedes vindt dit een logisch gevolg van de maatschappelijke taak van woningcorporaties: het verhuren van kwalitatief goede én betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen.

Verhuurderheffing 
Uit het CPB-rapport blijkt dat veel corporaties door de verhuurderheffing worden gedwongen hun huren te verhogen. Ook het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) kwam eerder tot deze conclusie. Het CPB ziet ook dat corporaties die er financieel beter voorstaan, hun huren minder verhogen. 

WOZ-waarde
De verhuurderheffing wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. Corporaties in gebieden met hogere WOZ-waarden kunnen en willen dit niet altijd doorrekenen aan huurders. Aedes vindt de koppeling van de verhuurderheffing aan de WOZ-waarde een onlogische politieke keuze en pleit voor bevriezing van de heffing.

Het CPB stelt dat corporaties zich meer moeten richten op de bouw van kleinere woningen. Dat zou een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit geven. Om dit te stimuleren, zouden corporaties meer verhuurderheffing moeten betalen over huizen met een hogere WOZ-waarde, meent het planbureau. Recente ontwikkelingen op de woningmarkt laten echter zien dat vooral de locatie van de woning de WOZ-waarde bepaalt en niet de grootte. Eenzijdig sturen op de WOZ-waarde kan dus leiden tot eenzijdiger wijken. Woningcorporaties werken echter bewust aan gemengde wijken waar verschillende bewoners met elkaar wonen en leven.