Aedes doet mee aan publieksactie Stikstof - PFAS

Veel bouwprojecten liggen stil sinds de uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS). Gevolg: het woningtekort loopt steeds verder op. Samen met ontwikkelaars en andere partijen uit de bouw- en woningsector schreef Aedes al een brief aan het kabinet. Omdat dit nog niet geleid heeft tot daadkracht bij het kabinet, komt er nu woensdag 30 oktober 2019 op het Malieveld een publieksvriendelijke actie tegen de stikstofimpasse.

In de brief vragen Aedes en andere partijen het kabinet om nu tijdelijke maatregelen te nemen voor hervatting van de woningbouw. De actie op het Malieveld is om aan te geven wat het probleem is en welke oplossingen noodzakelijk zijn. Naast de stikstof problematiek speelt ook het dossier over de PFAS (‘het nieuwe stikstof’, verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die door mensen zijn gemaakt, moeilijk afbreekbaar zijn en in de bodem en grondwater zitten).

Petitie

In een petitie verwoorden de partijen uit de woningsector wat de verwachtingen zijn van Den Haag, provincies en gemeenten. Voor PFAS vraagt de woningsector bijvoorbeeld om praktische normen - een werkbaar handelingskader - waarmee gemeenten en bedrijven weer aan de slag kunnen. Mogelijk komen op woensdag 30 oktober nog ludieke acties naar aanleiding van diverse oproepen van onder andere Transport en Logistiek Nederland. Een manifest zet de actie kracht bij met het motto Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot!, te vinden op de actiepagina.

Aedes is mede-ondertekenaar van de petitie als lid van MKB-Nederland. De Stichting Grond in Verzet coördineert de actie in samenwerking met Cumela Nederland, Brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, en de branchevereniging van bouwondernemers Bouwend Nederland.