Symposium Toekomst van de branche: met open vizier

Update

De samenleving verandert in rap tempo. Tegelijkertijd hebben corporaties door de Woningwet te maken met strengere regels. Tijdens het symposium over de toekomst van de corporatiebranche op 26 november 2015 spoorde kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde bestuurders aan om de toekomst met open vizier te betreden.

De leden van Aedes zijn sinds juli met elkaar in gesprek over een nieuwe visie voor de sector. Voorzitter Marc Calon benadrukte aan het begin van het symposium Toekomst van de branche in Amsterdam nog eens het belang van dit traject. 'De veranderingen in de samenleving gaan snel, daar moeten we op voorbereid zijn. De leden zijn daarbij de baas, maar dan moeten we wel weten waar we naar toe willen.'

'Leer los te laten'
Daan Roosegaarde, vooral bekend van zijn smart highways, was uitgenodigd om de zaal te inspireren. 'Leer los te laten. Stel steeds de vraag waarom we doen wat we doen. Ontdek, werk samen met andere disciplines, laat zien dat het kán. Dan lok je actie bij anderen uit.'
Van droom naar Excel-sheet, zo vat Roosegaarde zijn innovatieve projecten samen. Zijn studio ontwikkelde onder meer een toren die smog opzuigt en schone lucht verspreidt. Van de smog maakt hij sieraden. Roosegaarde daagt corporaties uit om zélf met vernieuwende ideeën te komen en - waar nodig - obstakels te overwinnen. 'Investeer in de toekomst. Denk aan thema’s als energie en wijken waarin bewoners zich thuis voelen. Kom met creatieve oplossingen voor actuele problemen, zoals tijdelijke woningen voor vluchtelingen.'

(Tekst gaat verder onder de video)