Proces

Energielabelletter met terugwerkende kracht koppelen aan Energie-Index

Bij registratie van de Energie-Index (EI) van een woning door de energieadviseur krijgt de woning automatisch ook een definitieve energielabelletter toegewezen. Dit gebeurt sinds 29 maart 2018 en neemt verwarring bij bewoners weg. Deze koppeling is mede totstandgekomen dankzij de lobby van Aedes. Nu is dit ook mogelijk voor woningen met een EI en een registratienummer van vóór 29 maart 2018. De EI moet dan wel ná 1 januari 2015 zijn geregistreerd. 

Nu kunnen corporaties ook woningen van vóór 29 maart 2018 met terugwerkende kracht laten koppelen aan de EI van een woning. Zonder dat er een nieuwe opname en afmelding nodig is, krijgt de woning dan dus een labelletter op basis van de eerder afgemelde EI. Mits de EI ná 1 januari 2015 zijn geregistreerd.

Verzoek indienen bij RVO.nl
U kunt uw verzoek indienen per mail bij klantcontact@rvo.nl onder vermelding van “Energielabelletter koppelen aan EI”. Zodra RVO.nl uw gegevens heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging. Indien u meerdere woningen wilt herlabelen, kan dat in één verzoek. Kijk hier welke gegevens u daarvoor bij RVO.nl moet aanleveren.