Proces

Reactie Aedes en Lente-akkoordpartners op concept BENG-eisen

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen) voor nieuwbouwwoningen. Op de concepteisen konden belanghebbenden tot 2 maart reageren via de internetconsultatie Wijziging bouwbesluit 2012 BENG 2020. Aedes heeft samen met de andere partijen van het Lente-akkoord een reactie ingediend

Extra investeringen
Bij nieuwbouw van sociale huurwoningen is duurzaamheid erg belangrijk. Vooral omdat dit zorgt dat huurders een goede, energiezuinige en betaalbare woning hebben. Maar de nieuwe BENG-eisen vragen om forse extra investeringen. Omdat ook de bouwkosten blijven stijgen, dreigen corporaties straks minder te kunnen bouwen. Woningcorporaties staan voor duurzaamheid, maar wel voor betaalbare duurzaamheid.

Voor het toetsen van nieuwbouw aan de BENG-eisen is software nodig die de energieprestatie berekent. Onze zorg is dat deze software te laat beschikbaar komt. Aedes en haar partners vinden daarom dat de invoeringsdatum van 1 januari 2020 te vroeg komt. 

Naast de twee bovenstaande punten, ziet Aedes met haar partners van het Lente-Akkoord nog zes knelpunten. Lees hiervoor de volledige reactie.