Verdieping

Bert Wijbenga (Woonbron): ‘Verplicht label C is slecht doordacht’

Minister Blok wil woningcorporaties verplichten alle woningen naar minimaal label C te brengen. Aedes vindt een verplicht label C zeer onverstandig. Het zou betekenen dat corporaties hun beleid en investeringsplannen weer helemaal moeten aanpassen. Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron, over de mogelijke gevolgen van zo’n verplichting voor deze Rotterdamse corporatie. ‘Deze maatregel is om meerdere redenen draconisch slecht.’ 

‘Natuurlijk is het belangrijk dat we snelheid maken met het verduurzamen van onze woningen, dat staat voorop. Dus dat minister Blok en minister Kamp stappen willen zetten richting een CO2-neutraal Nederland is alleen maar te prijzen. Maar met het verplicht “uitfaseren van alle woningen met een slechter label dan C” kiest minister Blok voor de verkeerde route. Namelijk die van de verplichting. Dit is een zeer ingrijpende maatregel. Hij heeft dit niet met de corporaties besproken. En evenmin met onze huurders, de gemeenten of met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Een verplichting is een uiterst middel, dat kun je niet zomaar aankondigen zonder daarover eerst in gesprek te gaan.’

Waarom is deze maatregel zo ingrijpend? 
‘Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het strategisch voorraadbeheer en de financiën van corporaties. Eigenlijk verklaart de minister delen van het woningbezit van corporaties hiermee tot verboden bezit. Omdat wij niet in staat zijn geweest om die woningen tot een bepaalde technische staat te renoveren. Dat is ongelooflijk ingrijpend.‘

U vindt de maatregel daarnaast ook niet kostenefficiënt? 
‘Dat klopt. Ook daarom is dit een draconisch slechte maatregel. Corporatiebestuurders moeten de routes kiezen waarmee wij tegen de minste kosten zoveel mogelijk CO2-reductie in ons woningbezit realiseren. Deze verplichte route bovenop gemiddeld label B is niet kostenefficiënt. Om dit te bereiken moeten we heel snel allerlei dure maatregelen nemen om alle woningen met een slechter label dan C te verbeteren. Of misschien wel te slopen. Dit gaat heel veel geld kosten. Voor sommige woningen zal de stap naar label C de juiste zijn, maar voor andere niet. Dat heeft bijvoorbeeld met het toekomstperspectief van de woningen te maken. Ons gezamenlijk doel (het ‘wat’) is CO2-reductie. Hoe we dat bereiken is een onderdeel van de portefeuillestrategie van de corporatie en is mede gebaseerd op de woonvisies van gemeenten en de wensen van bewoners. De minister moet niet op de stoel van de corporatiebestuurder gaan zitten.’

Kunnen we concluderen dat een verplicht label C slecht is voor de duurzaamheidsdoelen?
‘Zeker. Bovendien lijkt mij dit juridisch een dubieuze maatregel. De minister legt deze verplichting alleen op aan corporaties en niet aan commerciële verhuurders of huizenbezitters. Maar ook met juridische procedures brengen we de CO2-uitstoot niet terug. Gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen is daarvoor veel constructiever.’ 

Lees hier waarom ook Lefier-bestuurder Lex de Boer een verplicht label C zeer onverstandig vindt.