Verdieping

Dory Louwerens (Ymere): ‘Een verplicht label C is zeer inefficiënt en bezorgt bewoners veel overlast’

Minister Blok wil woningcorporaties verplichten alle woningen naar minimaal label C te brengen. Aedes vindt een verplicht label C zeer onverstandig. Het zou betekenen dat corporaties hun beleid en investeringsplannen weer helemaal moeten aanpassen. Dory Louwerens, portefeuillehouder Vastgoedbeheer en Duurzaamheid en lid van de Directieraad van Ymere, over de mogelijke gevolgen van zo’n verplichting voor deze corporatie. 

‘De minister moet stoppen met "one size fits all"-maatregelen. Er zijn grote regionale verschillen tussen corporaties en daarmee ook in hun duurzaamheidsopgaven. Ymere heeft circa 75.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam. Een groot deel hiervan staat in de oude binnensteden. De opgave om deze oude, gestapelde woningen goed geïsoleerd te krijgen is groot. Maar ook in de Vinex-wijken is nog veel werk aan de winkel. Voor die verschillende opgaven heeft onze corporatie verschillende strategieën nodig.’

Hoe ziet jullie duurzaamheidsvisie eruit?
‘Nu heeft 25 procent van ons bezit een energielabel A of B. De komende vier jaar brengen we de helft van al onze woningen naar label A of B. In de daarop volgende jaren streven we ernaar ook de rest op dit niveau te krijgen. Hier gaan honderden miljoenen mee gepaard. Dat geld ligt bij Ymere niet op de plank. De corporatie heeft namelijk niet alleen verduurzaming als opgave. In alle gemeenten waarmee we samenwerken, is het behouden en betaalbaar houden van de voorraad sociale huurwoningen een belangrijk thema. Dat geldt ook voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Het vraagt een goede strategie om al deze ambities te verenigen: al deze wensen moeten we immers betalen uit één corporatieportemonnee.’

Is het verkopen van woningen met een slechter label dan C een optie?
‘Zeker niet. Het tekort aan sociale huurwoningen in de Metropoolregio Amsterdam is groot. In de prestatieafspraken is ook vastgelegd dat we de voorraad sociale huurwoningen zullen vergroten. Voor onze partners, de huurders en de gemeenten, zal het onbespreekbaar zijn als we nu opeens voorstellen om meer woningen te verkopen.’

‘Laat ik duidelijk zijn: wij zijn voor het verduurzamen van ons bezit en willen onze woningen graag isoleren. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de energierekening van onze huurders. Verduurzaming staat bij ons daarom in het teken van betaalbaarheid. We gaan niet voor een A+-label of voor nul-op-de-meter omdat investeringen vanaf label A of B niet opwegen tegen het geringe energievoordeel dat deze opleveren. Wij isoleren onze woningen tot gemiddeld A of B en kiezen daarnaast voor beproefde energieopwekkers, zoals warmtepompen en zonnepanelen. In de toekomst kan de kleine hoeveelheid energie die de huurder daarnaast nog nodig heeft, duurzaam worden opgewekt. In Haarlem zijn we bijvoorbeeld al bezig met een proef voor aardwarmte (geothermie). Daarnaast is gedragsverandering van huurders een belangrijk aspect bij energiebesparing. Daar kunnen wij de hulp van de overheid goed bij gebruiken, bijvoorbeeld met bewustwordingscampagnes.’

Een verplicht label C past niet in jullie duurzaamheidsvisie?
‘Het versneld isoleren van woningen naar label C druist daar zelfs lijnrecht tegen in. We zouden dan na de label C-renovaties opnieuw in de woningen aan de slag moeten om het gewenste isolatieniveau van A of B te bereiken. Dat is economisch natuurlijk zeer inefficiënt. Bovendien geeft het veel overlast voor bewoners. Het verduurzamen van onze woningen is een zorgvuldig proces waarbij we bewoners intensief betrekken. Minimaal 70 procent van de bewoners moet ook met de verduurzamingsmaatregelen instemmen. Kortom: laat corporaties zelf hun strategie bepalen. Het zou mooi zijn als minister Blok zijn aandacht richt op het faciliteren van corporaties bij hun opgave in plaats van hen nieuwe, uniforme verplichtingen op te leggen.’

Lees hier waarom ook Lefier-bestuurder Lex de Boer en Woonbron-bestuurder Bert Wijbenga een verplicht label C zeer onverstandig vinden.