Proces

Aedes aan minister: ‘Samen verder werken aan verduurzaming’

‘Ik neem graag de handschoen van het kabinet op om samen verder te werken aan verduurzaming’, schrijft Aedes-voorzitter Marnix Norder aan minister Ollongren. Aedes laat in de brief zien dat woningcorporaties de verduurzaming van woningen al flink versneld hebben. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de beoordeling van de plannen van Aedes door de borgingscommissie van het Energieakkoord afwacht. Dan besluit ze of er nog vervolgstappen nodig zijn. 

 

Extra energiebesparing
Aedes heeft in juli 2017 aangegeven dat woningcorporaties afspraken maken om extra energiebesparing (5 Petajoule) te realiseren. In de brief van Norder staan die afspraken beschreven: een concrete uitwerking van de Woonagenda. Veel corporaties doen op dit moment een flinke extra inspanning en zij lopen sowieso vooruit op commerciële verhuurders en particuliere huiseigenaren, zo schrijft Norder. Maar, zegt hij daarbij, corporaties hebben wel steun van de minister nodig. Aedes vraagt aandacht voor het belonen van de meest effectieve maatregelen en voor de belemmeringen die er nog steeds zijn, zowel financieel als in regelgeving.

Energieakkoord
Volgens Aedes laten woningcorporaties met hun plannen zien dat een (door voorgangers van minister Ollongren geopperde) wettelijke labelverplichting niet nodig is en zelfs belemmerend zou werken. Ollongren wacht ook daarvoor het oordeel af van de borgingscommissie van het Energieakkoord. Die komt naar verwachting nog in 2017 met een voortgangsrapportage. Begin 2018 volgt dan een reactie van het kabinet.

Meer informatie