Verdieping

Kennisontwikkeling Energie en Duurzaamheid

Update

Duurzaamheid is een van de thema’s in de Vernieuwingsagenda. Woningcorporaties werken hard aan het verduurzamen van hun woningen. Aedes ondersteunt leden om tot een CO2-neutrale woningvoorraad te komen. Hiervoor ontwikkelt Aedes samen met corporaties verschillende vormen van ondersteuning voor het opzetten en uitvoeren van duurzaamheidsbeleid. Daarnaast werken we met corporaties en andere partijen samen aan de ontwikkeling en het delen van nieuwe kennis.

Bijeenkomst Circulaire Gebiedsontwikkeling
Circulaire economie biedt kansen om op innovatieve wijze te denken bij gebiedsontwikkeling, herstructurering van bestaande wijken en het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Op 7 februari 2018 brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs u volledig op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak.

Toonaangevende sprekers vanuit verschillende perspectieven geven hun visie op dit thema. Dagvoorzitter Ruben Maes biedt u de kans om al uw prangende vragen te stellen en in gesprek te gaan met vakgenoten. Verder kunt u rekenen op inspirerende bijdragen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt. 

Meld u aan voor de bijeenkomst en we brengen u in een ochtend op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, kansen en knelpunten. Lees meer