Publicaties

Scherpe eisen voor energieneutrale nieuwbouw

Update

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Dat geldt dus ook voor nieuwbouwwoningen van woningcorporaties. Dit is te bereiken met beperking van het energieverbruik aangevuld met het opwekken van hernieuwbare energie.

Bijna energieneutraal betekent dat de energieprestatie (EPC) bijna op 0 uitkomt. De nieuwe BENG-normen bevatten drie soorten indicatoren:

  • de energiebehoefte van een gebouw (verwarming, koeling en ventilatie)
  • het energieverbruik voor alle installaties en tapwater
  • aandeel hernieuwbare energie (zonne-energie, warmtepomp, warmtenetten).

De verplichting om te voldoen aan de BENG-normen komt voort uit een eis van de Europese Unie. Vanaf 31 december 2020 moeten de normen zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Ervaringen delen
Woningcorporaties zijn al druk bezig met investeringen om hun woningen (bijna) energieneutraal te maken. In het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw delen woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars ervaring met het ontwikkelen en realiseren van zeer energiezuinige woningen. Bestaande energieneutrale en energieleverende nieuwbouw zijn daarbij inspirerende voorbeelden. Bij het platform hebben zich al meer dan 40 bedrijven aangemeld, waaronder 8 woningcorporaties.

Begrippenlijst
Rondom de energieambities bij nieuwbouw doen veel begrippen de ronde. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een begrippenlijst samengesteld met uitleg, definities, bronnen en verwijzingen naar meer informatie.