Verdieping

Traject voor stap-voor-stap projectplan hoogbouw met hoge energieprestaties

Stroomversnelling biedt woningcorporaties een ontwikkeltraject om in vijf maanden samen met experts een hoogbouwproject met hoge energieprestaties uit te werken tot en met een kant-en-klare projectomschrijving geschikt voor offerteaanvraag. Verschillende energieambities zijn mogelijk, van label B tot en met nul-op-de-meter (NOM) en energieleverend. Het HOE Hoogbouw-traject (HOogst haalbare Energieprestatie Hoogbouw) omvat zes workshops van één dag en start half november.

Na het volgen van deze workshops hebben de deelnemende corporaties het eisenpakket voor een project compleet en zijn ze klaar om aanbieders uit te nodigen een aanbod te doen en concepten te selecteren. Bovendien biedt het traject kennis van de laatste stand van de beschikbare concepten, techniek en mogelijkheden. Verder is er aandacht voor bewoners om ze op een constructieve manier bij het proces te betrekken. Daarnaast is de opgave financieel doorgerekend. De doorlooptijd van dit traject houdt bovendien rekening met tussentijds benodigde bestuursbesluiten.

Gedurende het hele traject krijgen de corporaties ondersteuning van ervaren en betrokken procesbegeleiders en experts. Die bieden energetische, financiële, sociale en bouwfysische tools om verschillende energieambities, zoals NOM, NOM-Ready, label A of label B met elkaar te vergelijken en toe te passen op de hoogbouwopgave. 

Het eindproduct na iedere workshopdag is steeds een afgerond onderdeel van de uiteindelijke projectomschrijving. De laatste, zesde workshopdag is een extra dag met experts, om het marktbenaderingsproces in de praktijk te ondersteunen.

Voorwaarden voor deelname
Om deel te nemen is een concrete hoogbouwvastgoedopgave nodig. De corporatie moet vooraf inzichtelijk hebben wat de technische staat is en een globaal idee hebben over de mogelijke energieambitie, de bewonersparticipatie en andere uitgangspunten. Per corporatie kunnen twee deelnemers het traject volgen. 

Meer informatie
Corporaties die deel willen nemen kunnen contact opnemen met Marcel Elswijk, projectleider NOM Hoogbouw, via melswijk@stroomversnelling.nl of 06 242 562 91. Meer informatie over het HOE Hoogbouw-traject is hier te vinden.