Wet- en regelgeving

Label B gelijk aan nieuwe Energie-Index 1,2 - 1,4

Voormalig energielabel B is gelijk aan de nieuwe Energie-Index (EI) van 1,2 en 1,4. Dit is voor woningcorporaties belangrijk om te weten bij het maken van hun prestatieafspraken. De EI van Label B stond tot de invoering van de nieuwe meetmethode (Nader Voorschrift) in 2015 nog gelijk aan 1,25. Maar na de invoering van de nieuwe meetmethode (Nader Voorschrift) bleken woningen met een EI van 1,25 ineens op 1,4 uit te komen.

Woningen leken daardoor minder energiezuinig zonder dat er iets aan de woningen was veranderd. In zijn brief van 28 november 2016 gaf de minister aan deze fout te hebben hersteld door label B gelijk te stellen aan EI 1,2 – 1,4.

Aedes-benchmark
Aedes neemt de cijfers van de Energie-Index op basis van deze nieuwe meetmethode vanaf 2017 op in de Aedes-benchmark.

Nieuwe Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken
Bij het maken van prestatieafspraken kunnen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten een gezamenlijke aanpak voor energiebesparing uitwerken. De geactualiseerde Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken geeft daarvoor tips en voorbeelden uit het hele land.

De Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken is een uitgave van Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Woonbond, het ministerie van BZK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.