Publicatie

Brochure: Woningbouw voor bijna energieneutraal bouwen

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in BENG (bijna energieneutraal gebouw)-eisen. Om corporaties en andere bouwpartijen goed op het nieuwe stelsel voor te bereiden, publiceert het Lente-akkoord de brochure Woningbouw volgens BENG: do’s en don’ts voor bijna energieneutraal bouwen.

De BENG-eisen komen in de plaats van de huidige maat voor energiezuinigheid, de Energie Prestatie Coëfficient (EPC). BENG gaat uit van het principe van de Trias Energetica: eerst de energievraag beperken, dan energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken en voor het restant eindige energiebronnen efficiënt benutten.

BENG drukt dit uit in drie eisen waaraan een gebouw moet voldoen:

  • De energiebehoefte voor verwarming en koeling. Aandachtspunten onder meer: stedenbouwkundig ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, ventilatiesysteem, zonwering.
  • De gebruikte hoeveelheid fossiele brandstof. Aandachtspunten onder meer: efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warm water met korte leidingen.
  • Het aandeel hernieuwbare energie. Aandachtspunten onder meer: toepassing zonnepanelen en zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte, externe warmtelevering.

Knel- en verbeterpunten
In opdracht van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK) zijn in 2016 enkele woningconcepten aan de voorgenomen BENG-eisen getoetst. In de brochure Woningbouw volgens BENG: do’s en don’ts voor bijna energieneutraal bouwen is te lezen hoe deze concepten scoren. Waar zitten de knelpunten en welke verbeterpunten zijn er?

De brochure is gemaakt door de partijen van het Lente-akkoord in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en met input van diverse bouwbedrijven.