Publicatie

Publicatie Handout Startmotor

De Startmotor komt voort uit de gesprekken over het Klimaatakkoord en is bedoeld om samen met een aantal partijen een snelle verduurzamingsstart te maken. De ambitie is om de komende 4 jaar 100.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. In deze handout leest u de laatste informatie over het project. Sluit uw corporatie woningen aan op een warmtenet? Gaat u verder met isoleren? Heeft u plannen voor warmtepompen? Sluit u dan aan.

Tijdens het laatste Aedescongres besloten corporaties met de Startmotor aan de slag te gaan. Dit gebeurde op basis van de toezegging van het kabinet om er 500 miljoen voor ter beschikking te stellen. De Startmotor verloopt via twee routes: gecoördineerde aansluitingen op warmtenetten en gezamenlijke inkoop van warmtepompen en isolatie (Renovatieversneller).

Aedes werkt nu met een aantal partners aan de voorbereidingen. In deze handout leest u de laatste informatie over het project, dat nog in ontwikkeling is.

Ziet uw woningcorporatie mogelijkheden om de komende jaren woningen aan te sluiten op een warmtenet? Gaat u de komende jaren aan de slag met het isoleren van huizen? Of heeft u plannen om warmtepompen te plaatsen?
 
Meer weten of meedoen?
Wilt u meer informatie over de Startmotor en/of de Renovatieversneller? Ziet u kansen om aan te sluiten? Neem dan contact met ons op. 

  • Laat het ons in ieder geval weten als u plannen heeft om woningen aan te sluiten op een warmtenet. Daarvoor kunt u contact opnemen met Eline Penders, projectleider Startmotor Aedes (06 106 067 70 / e.penders@aedes.nl)
  • Neem ook contact met ons op als u warmtepompen gaat inkopen. Of als u wilt meedoen aan een gezamenlijke uitvraag voor het isoleren van woningen. Daarvoor kunt u contact opnemen met Maarten Georgius, adviseur opdrachtgeverschap Aedes (06 301 677 96 / m.georgius@aedes.nl)
  • U kunt zich aanmelden voor de Community Startmotor & Renovatieversneller op de website van Aedes. Deze is niet openbaar en alleen toegankelijk voor medewerkers van woningcorporaties.