Brochure LenteAkkoord: Aan de slag met circulaire woningbouw

De brochure Aan de slag met circulaire woningbouw van het LenteAkkoord biedt corporaties en opdrachtnemers in de woningbouw inzicht, instrumenten en voorbeelden. Circulair bouwen vraagt van alle partijen een omslag in denken en doen. Door bewuste keuzes kan een corporatie het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw sterk beperken.

 

Circulair ontwikkelen en bouwen

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke grondstoffen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Verschillende fasen in bouwproces

Waar moet je als opdrachtgever of opdrachtnemer in de woningbouw aan denken? Wat wordt er anders, welke kansen zijn er en welke instrumenten staan bouwbedrijven ter beschikking? De LenteAkkoord publicatie Aan de slag met circulaire woningbouw biedt inzicht in een nieuwe manier van denken, geeft praktische vuistregels voor de verschillende fasen in het bouwproces en laat inspirerende voorbeelden zien.

Download Aan de slag met circulaire woningbouw

Meer informatie

Al vanaf 2020 moet alle nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. In 2023 moet de bouw met 50 procent minder grondstoffen toe en in 2050 is circulair bouwen de norm. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Meer informatie over circulair bouwen op de site van de Rijksoverheid.