Lievenspolder opgeknapt met energiezuinige nieuwbouw

De gemeente Terneuzen wilde de verouderde wijk Lievenspolder aanpakken. Met de sloop van 117 woningen en nieuwbouw van 95 grotere energiezuinige en levensloopbestendige woningen heeft woningcorporatie Clavis de wijk een kwaliteitsverbetering gegeven. 

‘De levensduur van deze woningen was ten einde, ze voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd op het gebied van woonoppervlakte, isolatie en elektrotechnische installaties’, zegt Ruben Karel, directeur bij Clavis. De openbare ruimte is heringericht met nieuwe straten en er is meer groen, zodat de wijk ook in de toekomst aantrekkelijk is om te wonen. In mei 2019 vond de feestelijke oplevering plaats. 

Nul op de meter

Energetische toepassingen zoals isolatie, HR++-glas, zonnepanelen, vloerverwarming, een luchtwarmtepomp en een warmteterugwin-installatie zijn aangebracht voor lagere energielasten. Het levert behalve een besparing op de woonlasten ook meer comfort voor de bewoners op.

Het wonen in een nul-op-de-meterwoning vraagt een ander bewonersgedrag. Dat merkte ook bewoonster Judith Dekker: ‘Een groot verschil met mijn oude gesloopte huis. Dat was klein, gehorig en slecht geïsoleerd. Nu kan ik met een slimme meter zien hoeveel energie ik verbruik en hoeveel het huis opwekt.’ Maar het was wel even wennen: ‘Ik kokkerel graag en was gewend veel te wokken. Op inductie gaat dat heel anders.’ 

Ingrijpend project

Het plan omvat 38 eengezinswoningen (met drie slaapkamers) en 57 levensloopbestendige woningen (met 2 slaapkamers). Bij die laatste zijn de keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer op de begane grond.

Carina Doggen, gebiedscoördinator bij Clavis: ‘Het is een ingrijpend project geweest voor de bewoners. Sommige bewoners moesten een keer extra verhuizen naar een wisselwoning, voordat ze in de nieuwbouwwoning terecht konden. Het wonen in een nul-op-de-meterwoning is ook anders dan dat je gewend bent.’ 

Klankbordgroep

Een energiecoach heeft de bewoners hierin begeleid. Naast uitleg over de technische installaties kregen bewoners tips om energie te besparen.
Bewoners en Clavis kunnen ervaringen uitwisselen in de hiervoor opgezette klankbordgroep Nul-op-de-meterwonen.

De klankbordgroep is vanaf het begin betrokken, kwam steeds met goede suggesties en dacht mee om het project tot een goed einde te brengen. 

Direct antwoord

De bewonersinformatieavonden, nieuwsbrieven en andere communicatie-uitingen zijn steeds aan hen voorgelegd. De gemeente zat vanwege de inrichting ook aan tafel, waardoor de bewoners direct antwoord kregen op eventuele vragen. ‘Een voorbeeld is de erfafscheiding tussen de tuinen en het openbaar groen. Die was eerst niet voorzien, maar is er mede door de klankbordgroep gekomen’, aldus Karel.