Geld voor proeftuinen aardgasvrije wijken

Gemeenten moeten aan de slag met het aardgasvrij maken van wijken. Hiervoor kunnen zij subsidie aanvragen bij het Rijk. Het Rijk heeft een nieuwe aanvraagronde voor subsidie opengesteld. Gemeenten kunnen tot 1 maart een aanvraag indienen. 

Inmiddels krijgen 27 gemeenten een financiële bijdrage voor het aardgasvrij maken van wijken. In totaal gaat het om 120 miljoen euro. Deze subsidie valt binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 
Wijken die gemeenten aardgasvrij maken met hulp van de Rijkssubsidie PAW noemen we de proeftuinen. Met de proeftuinen doen gemeenten en andere partijen ervaring op met het aardgasvrij maken van wijken. Dit delen ze via het Kennis- en Leerprogramma (KLP). 
Het Rijk heeft een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor proeftuinen. De aanvraagronde loopt tot 1 maart 2020. 

Voor wie is de subsidie proeftuinen bestemd?

Alleen gemeenten kunnen de subsidie proeftuinen aanvragen. De subsidie is ook bestemd voor corporatiewoningen, hoewel corporaties de subsidie zelf niet kunnen aanvragen. Corporaties kunnen natuurlijk wel in gesprek met gemeenten over een subsidieaanvraag en afspraken maken over een gezamenlijke aanpak van de wijken. Gemeenten die in de eerste ronde meedoen, mogen zich voor deze ronde opnieuw inschrijven met een andere wijk of buurt.

Meer informatie

Gemeenten kunnen de subsidieaanvraag Proeftuinen indienen op de website van Programma Aardgasvrije Wijken. Daar staan ook de precieze voorwaarden en eisen. 
Proeftuinwijken moeten binnen acht jaar zijn losgekoppeld van het gas. Uiteindelijk moeten alle wijken in Nederlandse gemeenten van het gas af. Daarvoor moeten gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen. Om gemeenten hierin te ondersteunen, hebben het Planbureau voor de Leefbaarheid en het Expertise Centrum Warmte de zogenoemde Leidraad opgesteld. Lees meer over de Leidraad.