Instrumenten

Routekaart CO2-neutraal 2050 beschikbaar

Met de Routekaart CO2-neutraal 2050 kan iedere woningcorporatie haar eigen plan van aanpak maken om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Op maat voor haar eigen corporatie en lokale partners. Daarnaast helpen de gegevens uit de ingevulde routekaarten de sector om samen in gesprek te gaan over de duurzaamheidsopgave. Aedes vraagt corporaties de routekaart voor 1 mei 2018 in te vullen en te uploaden. Aan de slag met de routekaart? Start dan met de uitgebreide visuele handleiding. Daarin staat aangegeven waar u de routekaart kunt vinden en hoe u uw gegevens aan ons doorgeeft.

In de Woonagenda is afgesproken dat iedere corporatie in 2018 een eigen plan van aanpak maakt om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Met deze routekaart ondersteunt Aedes haar leden om deze afspraak na te komen.

Wat levert de routekaart op?
De routekaart helpt een corporatie om op strategisch niveau haar duurzaamheidsopgave uit te zetten aan de hand van vier scenario's uit ons rapport over de haalbaarheid van een CO2-neutrale energievoorziening. Op maat voor de eigen corporatie en haar lokale partners. Corporaties kunnen deze inzichten ook goed gebruiken bij het maken van prestatieafspraken.

Wat levert het de sector op?
De routekaarten geven een beeld van onder meer de aantallen duurzame woningen, de CO2-besparing en het restant aan CO2-uitstoot in de sector. Daarmee kunnen wij als sector samen in gesprek over onze werkelijke opgave. Zo kunnen wij de markt gericht uitdagen om met nieuwe, slimme en betaalbare duurzaamheidsoplossingen te komen. En kunnen wij elkaar helpen om ons opdrachtgeverschap te vernieuwen en op zoek te gaan naar regionale vormen van samenwerking om de markt te benaderen. Ook kunnen we aan overheden en andere stakeholders duidelijker maken wat onze ambitie is en wat we van hen nodig hebben.

Gebruik routekaart
De Routekaart CO2-neutraal 2050 versie 3.0 staat klaar in het Aedes-benchmarkcentrum. Deze versie biedt meer gebruiksgemak en een beter overzicht dan de voorgaande testversies. Wij vragen u om deze routekaart 3.0 te downloaden en voor 1 mei 2018 te uploaden en daarmee met Aedes te delen. Zodra u de routekaart uploadt, krijgt u in het Aedes-benchmarkcentrum direct een individuele rapportage.

De routekaart maakt net zoals de Aedes-benchmark gebruik van de Shaere-data. De Aedes-benchmark en de routekaart zijn echter aparte instrumenten. De routekaart gaat over toekomstige plannen; de Aedes-benchmark is altijd gebaseerd op gerealiseerde prestaties uit het verleden. Wel staan beide instrumenten in het Aedes-benchmarkcentrum. De gegevens van de routekaart zijn niet inzichtelijk voor andere corporaties.

Visuele handleiding en helpdesk
Een uitgebreide visuele handleiding vindt u hier. Daarin staat onder meer hoe corporatiemedewerkers Routekaartbeheerder gemaakt kunnen worden door de coördinatoren in het Aedes-benchmarkcentrum. Ook is er een helpdesk: routekaart@aedes.nl.

Binnen de Vernieuwingsagenda zijn er ook aanvullende activiteiten waarbij de routekaart aandacht krijgt, zoals: