Routekaart CO2-neutraal 2050: alle gegevens op een rij

Update

Meerdere woningcorporaties hebben de Routekaart 2050 versie 3.0 al ingevuld en gedeeld met Aedes of zijn bezig met het invullen. Bent u nog niet aan de slag met de routekaart? Hieronder vindt u alle gegevens op een rij. Aedes vraagt corporaties de routekaart 3.0 voor 1 mei 2018 in te vullen en te uploaden. Hoe dat kan leest u in de uitgebreide handleiding.

Corporaties spraken in de Woonagenda met elkaar af dat iedere corporatie in 2018 een eigen plan van aanpak maakt om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. De routekaart 3.0 helpt daarbij. Zo ondersteunt Aedes haar leden om deze afspraak na te komen. Daarnaast helpen de gegevens uit de ingevulde routekaarten de sector om samen in gesprek te gaan over de duurzaamheidsopgave.

Gebruik routekaart: hoe werkt het?
De Routekaart CO2-neutraal 2050 versie 3.0 vindt u in het Aedes-benchmarkcentrum. Deze versie biedt meer gebruiksgemak en een beter overzicht dan de voorgaande testversies. Wij vragen u om deze routekaart 3.0 te downloaden en voor 1 mei 2018 met Aedes te delen via een upload.

Het invullen van de routekaart kost uw corporatie ongeveer 2 uur. Houdt u daarnaast rekening met enkele afstemmomenten over de portefeuille- en duurzaamheidstrategie tussen de afdelingen vastgoed, strategie en financiën. De in te vullen gegevens gaan over de grote lijnen van uw komende duurzaamheidsaanpak. Zodra u de routekaart uploadt, krijgt u in het Aedes-benchmarkcentrum een individuele rapportage.

De routekaart maakt net zoals de Aedes-benchmark gebruik van de Shaere-data. De Aedes-benchmark en de routekaart zijn echter aparte instrumenten. De routekaart gaat over toekomstige plannen; de Aedes-benchmark is altijd gebaseerd op gerealiseerde prestaties uit het verleden. Wel staan beide instrumenten in het Aedes-benchmarkcentrum. De gegevens van de routekaart zijn echter niet inzichtelijk voor andere corporaties. Aedes gebruikt de routekaarten nadrukkelijk niet om corporaties met elkaar te vergelijken.

Wat levert de routekaart u op?
De routekaart helpt u om op strategisch niveau de duurzaamheidsopgave uit te zetten aan de hand van scenario's uit ons rapport over de haalbaarheid van een CO2-neutrale energievoorziening. Op maat voor de eigen corporatie en haar lokale partners. Corporaties kunnen deze inzichten ook goed gebruiken bij het maken van prestatieafspraken.

Wat levert het de sector op?
De routekaarten geven een beeld van onder meer de aantallen duurzame woningen, de CO2-besparing en het restant aan CO2-uitstoot in de sector. Daarmee kunnen wij als sector samen in gesprek over onze werkelijke opgave. Zo kunnen wij de markt gericht uitdagen om met nieuwe, slimme en betaalbare duurzaamheidsoplossingen te komen. En kunnen wij elkaar helpen om ons opdrachtgeverschap te vernieuwen en op zoek te gaan naar regionale vormen van samenwerking om de markt te benaderen. Ook kunnen we aan overheden en andere belanghebbenden duidelijker maken wat onze ambitie is en wat we van hen nodig hebben.

Handleiding en helpdesk
Gaat u aan de slag? Start dan met deze uitgebreide handleiding. Hierin staat waar u de routekaart kunt vinden, hoe u de routekaart invult en vervolgens weer kan uploaden. Ook leest u hier hoe uw coördinatoren in het Aedes-benchmarkcentrum andere corporatiemedewerkers toegang tot de routekaart kunnen geven. Heeft u vragen over de routekaart? Mail deze dan naar: routekaart@aedes.nl.

Er zijn aanvullende activiteiten waarbij de routekaart aandacht krijgt, zoals:

  • Vliegende Brigade van CO2-coaches
  • Er komen nieuwe regiosessies waarin we regionale samenwerking en afstemming over de routekaarten en het gebruik ervan in prestatieafspraken stimuleren.
  • De Routeplanner CO2-neutraal 2050 is een aanvulling op de routekaart. Hierin vinden corporaties ook specifieke aanbevelingen voor communicatie met bewoners.