Instrument

Instrumenten duurzaamheidsbeleid

 • Handleiding STEP
  Aedes heeft, met medewerking van Atriensis, een handleiding gemaakt met alle informatie over STEP bij elkaar. Deze brochure is vooral bedoeld voor corporatiemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aanvraag van een STEP-subsidie.
 • Woonlastenwaarborg
  De Woonlastenwaarborg garandeert huurders dat woonlasten ondanks eventuele huurverhoging door energiebesparende maatregelen gemiddeld voor het hele complex zullen dalen. De Woonlastenwaarborg, die bestaat uit een stappenplan en rekenmodel, is opgesteld door Aedes en de Woonbond.
 • Zonnewijzer
  Woningcorporaties die aan de slag willen met zonnepanelen op woningen lopen vaak met vragen rond. Hoe financier je bijvoorbeeld zonnepanelen, hoe zit het met beheer en onderhoud en hoe neem je bewoners mee in het proces? De Zonnewijzer geeft antwoord op deze en andere vragen. De Zonnewijzer maakte Aedes met W/E Adviseurs en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Energiestuur
  Hoe kan een portefeuillemanager bij een woningcorporatie nadrukkelijker sturen op het thema energie? Hoe pak je dat aan? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft voor dit doel een digitaal hulpmiddel laten ontwikkelen: het Energiestuur.
 • Energiesubsidiewijzer
  Duurzaamheid en energiebesparende maatregelen vragen forse investeringen van corporaties. In Nederland zijn diverse subsidies beschikbaar in het kader van energiebesparing. Sommige zijn op Europees of landelijk niveau geregeld. Er zijn ook lokale subsidies voor energiebesparende maatregelen. De Energiesubsidiewijzer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt een actueel overzicht van alle beschikbare subsidies en leningen.