Proces

Subsidie aanvragen voor productie duurzame energie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) kunnen organisaties subsidie krijgen voor het aanleggen van installaties voor duurzame energieproductie. Dit geldt voor energie uit biomassa, geothermie, zon, water en wind. In 2019 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie voor duurzame energieproductie. De voorjaarsronde SDE+ 2019 loopt van 12 maart 9.00 uur tot 4 april 17.00 uur. Het budget voor de voorjaarsronde is 5 miljard euro. 

Bekijk de folder van de nieuwe openstelling. Meer informatie is te vinden op deze pagina van rvo.nl. Onder meer over de voorwaarden en wijze van aanvragen.

Zonnepanelen
Corporaties doen vooral een beroep op de regeling voor het plaatsen van zonnepanelen. Hier leest u in welke situaties een corporatie energie mag opwekken met zonnepanelen en wanneer zij hiervoor SDE+-subsidie kan aanvragen?

Verbreding SDE+
2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed tot de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden.