Proces

RVV Verduurzaming open vanaf 1 februari 2019

Op 1 februari 2019 opent de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV Verduurzaming). Vanaf 21 januari kunt u al een conceptmelding in eLoket van RVO.nl klaarzetten. Dat vraagt om een goede voorbereiding. 

Met deze regeling kunt u als verhuurder investeren in het verduurzamen van huurwoningen. U kunt bijvoorbeeld woningen aardgasvrij maken of de energieprestaties minimaal drie Energie-Indexstappen verbeteren. RVO.nl adviseert u om de komende periode goed voorbereid uw melding in te dienen. Met het klaarzetten van uw conceptmelding gaat het daadwerkelijk aanmelden en verzenden van uw melding op of na 1 februari gemakkelijker.

Melding voorbereiden
U bereidt uw melding goed voor door de volgende punten te checken:

  • Voldoet u aan de voorwaarden?
  • Welke processtappen moet u doorlopen?
  • Hoe maakt u een CSV bestand?
  • Bent u al in bezit van u eHerkenning?

Verwachting beschikbaar budget
RVO.nl verwacht het eerste kwartaal veel meldingen. RVO.nl behandelt alle meldingen voor een voorgenomen investering die tijdens de openstelling van de regeling binnen komen. Als uw meldingen voldoen aan de voorwaarden, ontvangt u een voorlopige investeringsverklaring.

Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de minister van BZK besluiten om de regeling te sluiten. Dit kan vanaf de eerste dag van elk kwartaal. De eerste mogelijkheid hiervoor is al 1 april 2019. RVO.nl actualiseert regelmatig de budgetuitputting.

Meer weten:
Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming
Digitaal indienen via mijn.rvo.nl