Proces

Meer ruimte voor energielevering aan het net

Corporaties zijn aan voorwaarden gebonden wanneer zij energie uit zonnepanelen leveren aan het net. Dit is beperkend voor de verduurzaming, zoals Aedes vaker aan BZK en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft laten weten. De minister van BZK wil de ruimte voor corporaties vergroten. De daarvoor noodzakelijke wetswijzigingen worden nu voorbereid en gaan na de zomer in internetconsultatie. Een precieze invoeringsdatum is nog niet bekend.

Beperkend voor verduurzaming
In dit artikel hebben wij op een rij gezet in welke situaties een corporatie nu energie mag opwekken met zonnepanelen en wanneer zij hiervoor SDE+-subsidie kan aanvragen. De Woningwet is hiervoor bepalend en de Aw kan dit toetsen. Ook de commissie van Bochove heeft er al op gewezen dat deze voorwaarden beperkend zijn voor de verduurzaming.

Voordelen voor huurders
De minister van BZK zegt in haar brief over de evaluatie van de Woningwet dat zij belemmeringen wil doorbreken, ‘zodat corporaties straks aan hun eigen gebouwen en bijbehorende grond dezelfde maatregelen kunnen treffen als andere vastgoedeigenaren.’ Aedes vindt dit positief omdat het dan voor corporaties mogelijk wordt om de opwek van duurzame energie ook indirect aan huurders ten goede te laten komen. Corporaties mogen dan energie direct aan het net terugleveren en een fysieke verbinding (kabel) met de energiemeters van de individuele huurders is dan niet meer nodig.

Aedes zal de verdere uitwerking van de aan te passen wetgeving natuurlijk goed volgen. Naar verwachting zal deze wijziging pas na dit jaar in werking treden. De Aw heeft aangegeven tot die tijd niet anders te kunnen toetsen.