Praktijk

Wonen Limburg start proef wooncoöperatie

Als het aan Wonen Limburg ligt, kunnen huurders en starters straks bij hen terecht als zij samen een wooncoöperatie willen oprichten. Als proef wil de Limburgse woningcorporatie binnenkort 5 à 10 mensen bij elkaar krijgen om een eerste coöperatie te starten. Op die manier kunnen mensen met een laag inkomen toch een huis kopen in eigen regio.

Op weg helpen
‘Wij vinden dat we verantwoordelijk zijn voor het op weg helpen van mensen in hun wooncarrière’, vertelt Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg. ‘In de dorpen waar wij actief zijn trekken echter veel jongeren weg omdat ze nu weinig kansen op de woningmarkt hebben. Ze komen moeilijk aan een hypotheek.’ Nu de wooncoöperatie een plaats heeft gekregen in de Woningwet, is dat een interessant alternatief.

Economisch eigendom
Voorwaarde voor een coöperatie is dat de leden in hetzelfde dorp wonen. De woningen worden juridisch eigendom van de coöperatie. De woningen zijn wel economisch eigendom van de koper, die zo’n 25 à 30 procent zelf financiert. De overige 70 procent wordt collectief gefinancierd door een bank of de provincie Limburg. De leden betalen de hypotheeklasten aan de coöperatie en maken gewoon aanspraak op hypotheekrenteaftrek.

Aanjager
Wonen Limburg blijft door deze constructie financieel buiten schot, benadrukt Peeters. ‘Wij lopen geen financieel risico.’ De corporatie betaalt alleen de oprichtingskosten en de kosten voor de notaris, zoals de Woningwet ook voorschrijft. ‘We zijn er als aanjager, om te helpen met de statuten en dergelijke, om bij eventuele nieuwbouw te helpen met kennis en we zullen kijken waar we verder kunnen ondersteunen . Wonen Limburg kan bijvoorbeeld het onderhoud doen.’

Interesse
Voor het zover is, moet de eerste groep geïnteresseerden zich nog aandienen. Wonen Limburg was de afgelopen maanden vooral druk met overleg met banken, de provincie, gemeenteraden en dorpsraden. ‘Daar is telkens heel enthousiast gereageerd’, zegt Peeters.

De komende maanden moet blijken of dat ook geldt voor de coöperatieleden. ‘Daar zijn we heel benieuwd naar.’ Een enkeling heeft al interesse getoond. Peeters is hoopvol: ‘Het is niet alleen voor jongeren interessant, maar ook voor huurders die hun woning willen kopen.’