Praktijk

Huurders Pré Wonen denken mee over beleid

Hoe vinden we een nieuwe vorm om huurders bij het beleid te betrekken? Met die vraag ging Pré Wonen aan de slag, samen met haar bewonerskernen (de huurderskoepels in de twee werkgebieden van de corporatie). Het resultaat is De Voorkamer: een club van circa 20 huurders die actief meedenkt over meer abstracte onderwerpen van het beleid. 'Nieuw is dat ze al in een vroeg stadium met ons meedenken', vertelt beleidsadviseur Annelien Thedinga. 'We leggen dus niet achteraf het beleid ter goedkeuring voor, maar bepalen samen de aanpak en de uitwerking.'

Inspiratie
De manier van werken sluit goed aan bij de eisen van de nieuwe Woningwet. 'Maar wij waren er al langer mee bezig', zegt Thedinga. 'Het werd steeds moeilijker om mensen te vinden voor de bewonerscommissies en de bewonerskernen. Dat moet toch anders kunnen, dachten we.' Een werkgroep van medewerkers en leden van de bewonerskernen bezocht corporaties die hier ook mee bezig waren. Inspirerend was bijvoorbeeld het huurdersplatsform Accio van Talis in Nijmegen.

Aanpak en inhoud
Dit jaar gaat De Voorkamer aan de slag met de thema’s als duurzaamheid en onderhoud. Samen met Pré Wonen-medewerkers maken de Kamerleden een startnotitie, waarin veel aandacht is voor de manier waarop de corporatie bewoners bij dat specifieke thema kan betrekken. 'Voor de medewerkers is het best spannend om bewoners al bij de start bij het beleid te betrekken', zegt Thedinga. 'Maar als het goed is heeft dat alleen maar voordelen. Als meningen uit elkaar lopen, weet je dat al vroeg en kun je er samen een oplossing voor bedenken.'

Pilot
Pré Wonen testte de nieuwe participatiestructuur met een pilot. Zes bewoners dachten mee over de wijkaanpak. Thedinga: 'Hun inbreng is duidelijk herkenbaar bij onze nieuwe methodiek om de resultaten van fysieke en sociale investeringen in een wijk te meten. We hebben gezamenlijk een lijst van indicatoren samengesteld. De bewoners vonden het belangrijk dat we naast kwantitatieve gegevens, zoals de WOZ-waarde, ook echt op zoek gaan naar de mening van bewoners en partners in de wijk.' Pré Wonen past de nieuwe methodiek binnenkort toe bij de evaluatie van vijf jaar vernieuwing in aandachtsgebied Parkwijk in Haarlem.

Formele start
Na de succesvolle pilot is De Voorkamer in juni 2015 officieel opgericht als extra participatieplatform naast het formele overleg met de bewonerskernen. Pré Wonen werft nieuwe Kamerleden via een algemene oproep en door mensen rechtstreeks te benaderen. ‘We zoeken mensen die gemotiveerd en gekwalificeerd zijn voor deze vorm van participatie’, zegt Thedinga. Zij worden geselecteerd door een onafhankelijke selectiecommissie. De deelnemers aan de pilot waren erg enthousiast, ze gaven in een evaluatie aan dat ze zich serieus genomen voelden en raden andere huurders aan mee te doen.'