Staffel maximumbeloning bestuurders 2019

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2019 ten hoogste 194.000 euro verdienen. In 2018 was de maximumbeloning 189.000 euro. De Rijksoverheid publiceerde de nieuwe regeling 21 november 2018 in de Staatscourant. Het maximum valt voor veel corporatiebestuurders lager uit door de staffel die voor woningcorporaties van kracht is. 

Deze staffel koppelt de maximumbeloning van een bestuurder aan de grootte van de corporatie (aantal woningen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente. Onder dit bedrag valt naast het bruto salaris en een eventuele onkostenvergoeding ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
 

Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging

A

91.000
B 102.000
C 114.000
D 123.000
E 142.000
F 162.000
G 183.000
H 194.000 (algemeen bezoldigingsmaximum WNT)

 

Staffels voorgaande jaren