Instrument

Controller: spin in het web

De rol van de afdeling Control rond risicomanagement is meerledig. Control heeft in de eerste plaats een ondersteunende rol en fungeert als de spin in het web van het risicomanagement. Control is daarmee ook de stuwende kracht voor de continuïteit van het risicomanagementproces.

Daar staat heel expliciet tegenover dat Control geen verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud van het risicomanagement. Die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het bestuur. Dit kan vastgelegd worden met een In Control Statement (ICS).

De afdeling Control verkeert door haar centrale en ondersteunende rol wel in de positie voor een helikopterblik over het geheel. Dit betekent dat Control het totaaloverzicht kan bewaken van alle risico’s en beheersmaatregelen.

Daarnaast heeft Control ook de rol van sparringpartner. De organisatie krijgt de mogelijkheid om met Control te sparren op het gebied van risicomanagement. Control helpt dan bij het beantwoorden van vragen als: is het risico wel een risico? Is het risico op de juiste wijze gedefinieerd? Is de kwantificering realistisch?

Bart Vorstenbosch, senior financial controller bij Woonbedrijf in Eindhoven
‘Hoe hou je risicomanagement levend in de organisatie? Dat vind ik lastig. Mensen hebben van nature de neiging om hun eigen problemen op te lossen. En er is de drukte van de dag, elk moment je risicoprofiel updaten is niet echt handig. Wij lossen dit deels op met periodieke gesprekken. Elk kwartaal voeren de controllers vanuit de afdeling Finance en Controlling zo’n 25 gesprekken met bestuur, management en afdelingshoofden. Niet wij maar zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen risico’s. In die gesprekken bespreken wij hun risicoprofiel, waarna we zorgen dat het in de kwartaalrapportages terechtkomt. Als controllers zitten we daar in een toetsende en controlerende rol. Het is waardevol om dat te doen in de vorm van gesprekken omdat je daarmee ook inzicht krijgt in wat er speelt achter de cijfers en hoe beslissingen tot stand komen. Ook kleine signalen pak je zo sneller op.’