Aanvulling AVG-routeplanner bij Bouw, Renovatie en Onderhoud

Aedes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland lanceren een aanvulling op de Aedes AVG-routeplanner van november 2017 . Deze aanvulling gaat over de persoonsgegevensdeling bij Bouw, Renovatie en Onderhoud. Deze aanvulling vervangt het oude document uit begin 2017.

 

 

In het document vindt u een beknopt en duidelijk overzicht van de rolverdeling tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker bij Bouw, Renovatie en Onderhoud. Inclusief de verantwoordelijkheden die bij deze rollen horen. U vindt in het document ook diverse praktijkvoorbeelden waarin deze rolverdeling duidelijk wordt uitgelegd. Let er wel op dat niet alle mogelijke praktijksituaties zijn gedekt. Kijk dus altijd welke rol uw organisatie in uw situatie heeft.

Samenstelling document

Dit document is opgesteld met de kennis van verschillende privacy-experts van woningcorporaties en met expertise vanuit Bouwend Nederland en Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI). Aedes faciliteerde het ontstaan van dit document en ziet het als product van kennisdeling in de sector en samenwerking met andere sectororganisaties.

Kennis delen in community

Bent u als corporatiemedewerker bezig met de AVG en heeft u daar vragen over of zit u met bepaalde dilemma’s? Dan kunt u hiervoor terecht in onze community Privacy & Informatiebeveiliging. U kunt daar makkelijk sparren over vraagstukken met collega-corporatiemedewerkers en privacy-experts.

Inhoud niet delen zonder schriftelijke toestemming

De AVG-routeplanner en aanvullende documenten stelt Aedes gratis beschikbaar voor haar leden en andere relaties. Wilt u ook gebruikmaken van deze routeplanner of een van de aanvullende documenten maar bent u geen lid? Vraag dan altijd uitdrukkelijk schriftelijke toestemming aan Aedes. Dit geldt ook als u wel lid bent en de inhoud van het document verder wilt verspreiden.

De betrokken partijen bij het opstellen van dit document zijn niet wettelijk aansprakelijk als u op basis van de AVG-routeplanner een bepaald besluit neemt.