In zeven stappen voorbereiden op een crisis

Weet iedereen in uw organisatie wie wat moet doen als er zich een crisissituatie voordoet? Bijvoorbeeld bij een brand, explosie, stormschade of grootschalige nutsuitval? Het 7-stappenplan crisismanagement van Aedes en CrisisProfs biedt stapsgewijs inzicht in wat een woningcorporatie nodig heeft om zich voor te bereiden op een crisissituatie.

Met de juiste voorbereiding kan uw corporatie adequaat reageren in crisissituaties. Het 7-stappenplan crisismanagement is de leidraad bij die gedegen voorbereiding. Het helpt enorm wanneer u in de hectische periode van een crisis kunt terugvallen op een aantal vooraf bedachte maatregelen. In plaats van op het moment zelf nog de oplossing moet bedenken.

De aanpak bestaat uit de volgende zeven stappen:

  1. Bewustzijn van de noodzaak tot voorbereiding
  2. Inzicht in de risico’s
  3. Uitzetten van beleid
  4. Planvorming
  5. OTO: opleiden, trainen en oefenen
  6. Evaluatie
  7. Toetsing

Het stappenplan vormt de basis voor uw crisismanagementorganisatie. Daarmee kunt u samen met alle betrokken medewerkers in de organisatie op alle fronten juist en tijdig reageren, de schade beperken en erger voorkomen.

Download het 7-stappenplan crisismanagement