Verlenging tijdelijke huurcontracten mogelijk in coronacrisis

Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen tijdelijke huurcontracten met maximaal drie maanden verlengen tijdens de coronacrisis. Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en treedt na publicatie in de Staatscourant in werking.

De wet geldt voor huurcontracten die aflopen tussen 1 april en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen verlengd worden met maximaal drie maanden tot uiterlijk 1 september 2020. Als de coronacrisis langer duurt kan het kabinet deze spoedwet nog eens verlengen. Tijdelijke overeenkomsten die in de periode van 1 april tot 1 juli 2020 zijn verlengd, kunnen dan nog een keer worden verlengd.

Bescherming van huurders en verhuurders

De spoedwet moet voorkomen dat huurders, van wie het tijdelijke contract binnenkort verloopt, tijdens de coronacrisis op zoek moeten naar nieuwe woonruimte. Aedes ondersteunt dat doel. Tegelijkertijd beschermt de wet verhuurders. Verlenging van een tijdelijk contract is zonder de spoedwet niet mogelijk zonder dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Huurders krijgen de mogelijkheid een tijdelijke verlenging aan te vragen bij hun verhuurder. De verhuurder moet de huurders waarvan de tijdelijke huur voor 30 juni afloopt actief informeren over de mogelijkheid om verlenging aan te vragen als een tijdelijk huurcontract eindigt.

De verhuurder zal de tijdelijke verlenging verlenen tenzij deze al voor 1 april afspraken had:

  • om de woning te verkopen, te slopen of te renoveren,
  • de woning alweer aan een ander verhuurd is,
  • de verhuurder zelf in het huis gaat wonen,
  • de huurder zich niet als goed huurder gedraagt en overlast veroorzaakt.

De verhuurder kan binnen een week schriftelijk laten weten de verlenging te weigeren. In dit geval heeft de huurder de mogelijkheid het verzoek tot verlenging voor te leggen aan de rechter. Zolang er nog geen uitspraak is, mag de huurder in de woning blijven.

Het ministerie van BZK maakt in een stroomschema duidelijk wanneer en hoe huurders een beroep op de tijdelijke wet kunnen doen.