Verlenging tijdelijke huurcontracten mogelijk in coronacrisis

Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten nu tot 1 november 2020 verlengd worden. Sinds dit voorjaar was verlenging tot september al mogelijk door de tijdelijke wet Verlenging tijdelijke huurcontracten. Om huurders meer ruimte te geven en te voorkomen dat mensen op straat komen te staan, is deze wet verlengd.

De wet geldt voor huurcontracten die uiterlijk aflopen op 31 augustus 2020. Deze kunnen worden verlengd tot 1 november 2020. Huurcontracten die al waren verlengd tot september, kunnen nogmaals worden verlengd tot 1 november.

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Ollongren (BZK)  op 16 oktober 2020 weten dat ze samen met de minister voor Rechtsbescherming een wetswijziging voorbereidt die huurders en verhuurders de mogelijkheid biedt in goed overleg tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen. 

Bescherming van huurders en verhuurders

De spoedwet moet voorkomen dat huurders, van wie het tijdelijke contract binnenkort verloopt, tijdens de coronacrisis op zoek moeten naar nieuwe woonruimte. Aedes ondersteunt dat doel. Tegelijkertijd beschermt de wet verhuurders. Verlenging van een tijdelijk contract is zonder de spoedwet niet mogelijk zonder dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Het ministerie van BZK maakt in een stroomschema duidelijk wanneer en hoe huurders een beroep op de tijdelijke wet kunnen doen.

Huurders krijgen de mogelijkheid een tijdelijke verlenging aan te vragen bij hun verhuurder. De verhuurder zal de tijdelijke verlenging verlenen tenzij deze al afspraken had:

  • om de woning te verkopen, te slopen of te renoveren,
  • de woning alweer aan een ander verhuurd is,
  • de verhuurder zelf in het huis gaat wonen,
  • de huurder zich niet als goed huurder gedraagt en overlast veroorzaakt.

De verhuurder kan binnen een week schriftelijk laten weten de verlenging te weigeren. In dit geval heeft de huurder de mogelijkheid het verzoek tot verlenging voor te leggen aan de rechter. Zolang er nog geen uitspraak is, mag de huurder in de woning blijven. 

Reageert de verhuurder niet binnen een week dan is de huurovereenkomst verlengd. Wel kan de verhuurder vanwege zwaarwegende belangen via de rechter vragen een andere einddatum vragen.