Corporatiewerkzaamheden gaan door, ondanks coronacrisis

Corporatiewerkzaamheden gaan grotendeels door, ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête die Aedes onder haar leden heeft gehouden. Meer dan 40 procent heeft hieraan meegedaan.

De belangrijkste conclusie is dat bij bijna 80 procent van de corporaties de werkzaamheden gelijk zijn gebleven of zelfs toenamen. Slechts 20 procent van de leden geeft aan dat werkzaamheden zijn afgenomen. Om te kunnen doorwerken, hebben bijna alle corporaties de bedrijfsprocessen aangepast, zoals het mutatieproces, incassoproces en reparatieproces. Bij meer dan 80 procent is ook het kantoor (gedeeltelijk) open gebleven.

Bijna 90 procent van de corporaties geeft aan niet of nauwelijks te maken te hebben met onderbezetting door ziekte of andere afwezigheid in relatie tot corona. Veel corporaties werken en vergaderen dan ook digitaal op afstand.

Corporaties spraken ook hun waardering uit voor de Handreiking werken in de 1,5 meter samenleving die Aedes heeft opgesteld. Die helpt hun bij het opstellen van eigen richtlijnen, protocollen en werkwijzen.

Verhuur, Bouw en Onderhoud, Sociaal domein

De enquête ging dieper in op drie onderdelen: Verhuur, Bouw en Onderhoud en Sociaal domein. Daaruit blijkt het volgende:

 • Corporaties geven op diverse manieren invulling aan de betalingsregelingen voor huurders die door de crisis tijdelijk hun huur niet kunnen betalen. De meest voorkomende regelingen zijn uitstel van de huurincasso, huisuitzettingstop, tijdelijke huurverlaging en huurbevriezing. Vanuit de diverse mogelijkheden proberen corporaties zoveel mogelijk maatwerk toe te passen.
 • 40 procent geeft aan dat het aantal verhuringen is afgenomen.
 • Slechts 2 procent van de corporaties geeft aan bouw, onderhoud en verduurzamingswerkzaamheden slecht te kunnen blijven uitvoeren. Voor bijna 80 procent lukt dit onveranderd of in grote mate. 93 procent van de corporaties geeft aan dat zij nieuwbouw kunnen blijven uitvoeren.

Meer dan 90 procent van de corporaties is bekend met het protocol Samen veilig doorwerken en handelt daarnaar.

 • Voor het werken in de wijk doet 65 procent van de corporaties dit deels fysiek en deels digitaal (50/50 procent). 18 procent doet dit als vanouds, maar met inachtneming van de RIVM-regels.
 • Ongeveer 60 procent van de corporaties ervaart meer overlastsituaties in de wijken dan voor de coronacrisis. De belangrijkste oorzaken zijn:
  • 57 procent meer gevallen van burenruzie
  • 55 procent meer gevallen van geluidsoverlast
  • 30 procent meer gevallen van huiselijk geweld
  • 25 procent meer gevallen van verward gedrag

Daarnaast is het aantal bewoners dat zegt zich eenzaam te voelen, gestegen met 54 procent.

 • Als grootste belemmering voor het werken in de wijk geven corporaties aan dat huisbezoek nauwelijks mogelijk is en dat hulpverlening beperkt beschikbaar is. Veel corporaties bellen ouderen hoe het met hen gaat of zetten tafels buiten in de wijk zodat medewerkers met huurders in gesprek kunnen gaan, op gepaste afstand in de buitenlucht.