Praktijk

Woonservice over Bestuurder voor een Dag: 'Wij verwachten veel innovatieve oplossingen'

Aedes kijkt samen met een van de deelnemers vooruit op het project Bestuurder voor een Dag. Wij spraken met projectleider Ellen Stevens van deelnemer Woonservice Drenthe over de redenen waarom ze meedoen, over het vraagstuk dat ze laten oplossen en over de verwachtingen die ze hebben bij het project.

Waarom doen jullie mee aan dit project?

‘Kort gezegd lijkt het ons een hele leuke en vernieuwende manier om aan een vraagstuk te werken en we hopen hiermee in korte tijd heel veel kennis en creativiteit aan te boren voor het zeer complexe vraagstuk dat wij hebben’.

De innovatieve denkkracht van de Bestuurders voor een Dag is heel erg welkom

Wat voor complex vraagstuk willen jullie laten oplossen?

‘We zitten als corporatie in een regio die de komende jaren krimpt qua bevolking. Daardoor ontstaat zowel op de koop- als de huurmarkt een overschot aan woningen. Wij verwachten dat dit in de praktijk betekent dat de sociale huurwoningen gesloopt gaan worden. Als je kijkt naar de kwaliteit en de ligging van deze woningen dan is dat niet altijd de beste oplossing voor de leefbaarheid en het waardebehoud in het gebied. Er zijn buurten waar het bezit van de corporatie er ‘relatief’ beter bij staat dan vergelijkbaar particulier bezit.

In onze regio heb je voor € 100.000 een koopwoning en we zien dat particuliere woningeigenaren met een kleine portemonnee vaak niet in staat zijn om te verhuizen of hun huis te verduurzamen. De vraag is: hoe gaan we voorkomen dat dit ‘relatief’ betere bezit wordt gesloopt en dat er ‘slechter’ bezit overblijft op de woningmarkt?’   

Wat verwachten jullie van de tweedaagse?

‘We verwachten dat er uiteindelijk iets uitkomt waar wij heel concreet mee aan de slag kunnen zoals een helder plan van aanpak. Dat kan een plan zijn dat in de denkrichting ligt van de oplossingen waarmee wij in ons achterhoofd zitten maar dat kan ook een compleet ander soort oplossing zijn. De  tweedaagse moeten dat gaan uitwijzen. Wij staan open voor ideeën en laten ons graag verrassen.’

Denkriching oplossing vraagstuk Woonservice 

De denkrichting van Woonservice Drenthe is nu om corporaties uit de regio in te zetten als instrument om bovenstaand probleem op te lossen. Dit vanwege hun kennis en ervaring met de exploitatie en verduurzaming van woningen. Wat dan zou kunnen is om de woningmarkt te versterken door de sloop van slecht geïsoleerde koopwoningen met hoge stookkosten (energielabel F en G) en de verkoop van goed geïsoleerde huurwoningen (energielabel A+ ).

Op die manier kan men in de regio zorgen voor een betere verhouding tussen de vraag en het aanbod van woningen, lagere leegstandsrisico’s, een betere leef- en woonomgeving en de verduurzaming van de particuliere voorraad. Met behulp van een opkoop- of inpondfonds is dit mogelijk financieel haalbaar.

Ondanks dat Woonservice al een denkrichting heeft voor een mogelijke oplossing is de oplossing van de Bestuurders voor een Dag degene die ze ook gaan uitvoeren. 

Vraagstuk deelnemer Woonwaard

De andere geselecteerde deelnemer aan Bestuurder voor een Dag is Woonwaard uit Alkmaar. Hun vraagstuk is: ‘Hoe kunnen we vaker en beter in contact komen met alle betrokken huurders zodat we onze manier van werken beter kunnen afstemmen op wat voor huurders belangrijk is? Bijvoorbeeld om samen met huurders energie te kunnen steken in ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid?’.

In dit interview met Woonwaard leest u over de verwachtingen die zij hebben bij het project, de reden waarom zij deelnemen en wat zij vinden van de oplossing van de Bestuurders voor een Dag.