3e Collegetour Veranderkracht: ‘Het enige wat topdown werkt, is het goede voorbeeld geven’

Woensdag 27 maart was de 3en laatste collegetour Veranderkracht van dit jaar. Met dit keer in de hoofdrol Jaap van ’t Hek (Organisatievragen) en Marinus Kempe (Woonstichting De Kernen).  Hoe kunt u de veranderkracht van een organisatie versterken? En hoe brengt u verandering verder? Veranderkundige Jaap van ’t Hek zorgde voor het theoretische kader terwijl directeur-bestuurder Marinus Kempe zorgde voor een praktijkvoorbeeld over het veranderen van een corporatie naar een netwerkorganisatie.

 

Veranderen van routines met Jaap van ‘t Hek
Jaap van ’t Hek benadrukt dat als u iets wilt veranderen in de organisatie dat het uitmaakt hoe mensen naar het begrip ‘organisatie’ kijken. Pas dan kunt u bepalen wat u daaraan wilt veranderen. Maar kijk bij de veranderopgave ook vooral naar wat al goed gaat in uw organisatie. Er is niet alleen een IST en SOLL maar ook een BLEIBT.  

Omdat een organisatie uit mensen bestaat is het belangrijk dat u het gedrag van mensen verandert. Maar daarbij moeten mensen het veranderen zelf ook leuk gaan vinden in plaats van dat ze alleen verplicht ander gedrag vertonen voor een verre stip op de horizon. Het andere gedrag moet uiteindelijk zo snel mogelijk ‘een nieuwe routine worden waarmee je de oude routine kunt overschrijven’. Uiteindelijk is een organisatie volgens van ’t Hek dan ook het organiseren van routines.    

Veranderen bij Woonstichting De Kernen
Woonstichting de Kernen is binnen zo’n 2,5 jaar verandert in een netwerkorganisatie. Het MT heeft zichzelf opgeheven en medewerkers werken vanuit de bedoeling die elke medewerker kent. Daarbij zijn systemen slechts ondersteunend. In de netwerkorganisatie dragen medewerkers zelf plannen aan en voeren die uit als ze iets willen veranderen. Als ze daar genoeg draagvlak voor hebben kunnen ze ermee aan de slag. Ook zijn ze zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat en zoeken ze naar oplossingen als er problemen zijn met de uitvoering.

Ga uit van plezier, bevlogenheid en investeren in mensen

Het voormalige MT is nu een Visieteam dat de veranderplannen beoordeelt en de medewerkers veel vertrouwen geeft en niet ingrijpt alleen omdat ze het zelf misschien anders zouden doen. Het uitgangspunt is dat 5 medewerkers die dagelijks met de materie te maken hebben altijd meer weten dan 1 MT-lid. Belangrijk is dat de bestuurders vooral goed voorbeeldgedrag tonen. Want één keer onterecht ingrijpen van het bestuur zorgt ervoor dat het hele vertrouwen weg is om nog verder te willen veranderen. Alles wat ze bij De Kernen doen, draagt dan ook bij aan een lerende organisatie.

Tips voor veranderen
Wilt u aan de slag met veranderprocessen binnen uw corporatie? Een aantal tips uit dit college:

  • Gewoon doen en niet teveel tegelijk willen. Veranderen kost tijd en moet beklijven.
  • Het gaat om het verbinden de wenselijke en de werkelijke wereld. Hoe breng je elementen van de wenselijke wereld over naar de werkelijke wereld door echt te doen?
  • Vraag uzelf steeds af: Weten we wel zeker dat we deze verandering willen?
  • Totale samenhang creëren. Zorg dat een verandering niet in een isolement tot stand komt maar kijk ook naar welke delen in de organisatie u nog meer in de verandering mee moet nemen
  • Investeer in mensen, talent en ‘plezier’. Heb vertrouwen en laat los.
  • Belangrijke vragen; Wat wil je veranderen? Wat wil je oplossen? Wat kan beter?

Wilt u nog meer tips? Deze vindt u in het verslag van de eerste collegetour en de tweede collegetour. Wilt u nog verder discussiëren? Dat kan in de community